Ocena brak

Mięsień dźwigacz wargi górnej

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. dźwigacz wargi górnej (m. levator labii superioris) jest położony ku bokowi od poprzedniego.

Rozpoczyna się on szeroko na brzegu podoczodo-łowym powyżej otworu podoczodołowego. Włókna biegną ku dołowi oraz przyśrodkowo nieco zbieżnie i kończą sięw skórze bruzdy nosowo-wargowej, sięgając aż do wargi.

Mięsień ten unosi wargę górną; bruzda nosowo-wargo-wa przybiera wtedy kształt linii wypukłej ku stronie bocznej, siekacze górne są odsłonięte.

Dźwigacz wargi górnej leży powierzchownie pod skórą; przykrywa otwór, nerw i naczynia podoczodołowe, jak również początek dźwigacza kąta ust w dole nadkłowym. Na górną część m. dźwigacza wargi górnej zachodzą dolne pasma m. okrężnego oka, żyła twarzowa przebiega nad nim. Włókna sąsiednich mięśni (dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa oraz m. jarzmowy mniejszy) zazwyczaj również zachodzą na m. dźwigacz wargi górnej.

Unerwienie: jak mięsień poprzedni.

Mięsień ten może nie występować. Czasem otrzymuje dodatkowe wiązki od sąsiednich mięśni.

Podobne prace

Do góry