Ocena brak

Mięsień czworoboczny lędźwi

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. czworoboczny lędźwi (m. ąuadratus lumborum) jest mięśniem spłaszczonym, kształtu czworobocznego, położonym po obu stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym między grzebieniem biodrowym a dwunastym żebrem. Rozróżnić w nim możemy dwie warstwy włókien, różniące się przebiegiem, w zmienny sposób z sobą zrośnięte.

Przyczepy. Warstwa przednia rozpoczyna się na wyrostkach żebrowych piątego do drugiego kręgu lędźwiowego i kończy się na brzegu dolnym dwunastego żebra oraz na trzonie dwunastego kręgu  piersiowego. Warstwa tylna rozpoczyna się na wardze wewnętrznej grzebienia biodrowego oraz na więzadle biodrowo-lędźwiowym i kończy się na wyrostkach żebrowych czwartego — pierwszego kręgu lędźwiowego oraz na dolnym brzegu dwunastego żebra.

Czynność. M. czworoboczny lędźwi kurcząc się jednostronnie zgina tułów do boku wspólnie z m. lędźwiowym większym, m. krzyżowo-grzbietowym i mięśniami brzucha. Oba mięśnie w napięciu spoczynkowym ustalają część lędźwiową kręgosłupa; w razie porażenia mięśnia wytwarza się skrzywienie boczne kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Skurcz obustronny obniża dwunaste żebra.

Podobne prace

Do góry