Ocena brak

Mięsień bródkowo-językowy

Autor /judy Dodano /06.01.2012

M. bródkowo-językowy (m. genioglossus) jest gruby, mniej więcej czworokątny, ustawiony pionowo. i

M. bródkowo-językowy rozpoczyna się małym trójkątnym ścięgnem na górnym guzku kolca bródkowego żuchwy; włókna kierują się rozbieżnie ku tyłowi i ku górze; i) dolne włókna biegną ku tyłowi równolegle do m. bródkowo-gnykowego i przyczepiają się częściowo do trzonu kości gnykowej, częściowo do nagłośni; 2) pozostałe włókna promieniują wachlarzowato w kierunku grzbietu języka wzdłuż całej jego długości krzyżując się z włóknami m. poprzecznego. Z włókien tych przednie kierują się prawie pionowo do końca języka, tylne biegną poziomo powyżej kości gnykowej aż do nasady języka.

M. bródkowo-językowy położony jest w głębi języka bezpośrednio na m. bródkowo-gnykowym i żuchwowo-gnykowym, obok i równolegle do płaszczyzny pośrodkowej. Od przeciwległego mięśnia oddziela go tylko przegroda języka i luźna tkanka łączna. Jego powierzchnia zewnętrzna graniczy z mm. podłużnym dolnym, gnykowro-językowym, rylcowo-językowym oraz z gruczołem podjęzykowym; poza tym jego powierzchnię zewnętrzną krzyżuje tętnica językowa i jej gałęzie (tt. głęboka języka, podjęzykowa oraz gałęzie grzbietowe języka). . -

Czynność: 1) tylne włókna m. bródkowo-językowego, przebiegające poziomo do nasady języka, wysuwają cały język do przodu; 2) pozostałe włókna odciągają język od podniebienia i przyciskają do dna jamy ustnej; 3) włókna poziome, biegnące do kości gnykowrej i nagłośni, pociągają je do przodu. Napięcie (tonus) obu mięśni utrzymuje język w prawidłowym położeniu. Jeżeli napięcie to zanika, jak np. w głębokiej narkozie, wtedy język w poziomym położeniu głowy pod wpływem własnego ciężaru opada ku tyłowi, co grozi uduszeniem.

Podobne prace

Do góry