Ocena brak

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt, wymiary). Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

Układ Słoneczny jest to zespół ciał ; obiektem centralnym jest Słońce ( gwiazda) , którego siła grawitacyjna utrzymuje w jego otoczeniu szereg planet wraz z satelitami , kometami , pyłem międzyplanetarnym itp.

Słońce stanowi główne źródło światła i ciepła na planetach.Znamy 9 planet Układu Słonecznego: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, wszystkie:

. Mają kształt zbliżony do kuli

. Krążą po orbitach eliptycznych

. Obracają się wokół własnej osi (ruch prawo skrętny)

Różnią się natomiast:

. Budową fizyczną

. Wielkością

. prędkością ruchów

. warunkami termicznymi panującymi na ich powierzchni

. atmosferą (składem, grubością)

Cztery najbliższe planety tj.:Merkury, Wenus, Ziemia i Mars mają podobną budowę - z metalicznym jądrem i skalną skorupą.Wszystkie były aktywne wulkanicznie i sejsmicznie. Dziś aktywna jest jedynie Ziemia. Gazy wulkaniczne stworzyły atmosferę Wenus , Ziemi i Marsa . Merkury (pierwsza planeta od Słońca )ze względu na małą odległość od Słońca i małe rozmiary prawie nie posiada atmosfery .

Wenus natomiast ma bardzo wysoką temperaturę powierzchni ok. 450 C.

Ziemia jest 3 planetą od Słońca, ma kształt geoidy, która powstaje, gdy przedłużymy pod lądem powierzchnię mórz i oceanów i jest prostopadła w każdym miejscu do siły ciężkości (pionu). Ziemia - jak i inne planety - wykonuje ruch obrotowy ( wirowy);okres jednego obrotu wokół własnej osi trwa ok. 24 h ( doba).Tak jak i reszta planet wykonuje także ruch obiegowy wokół Słońca; trwa on ok. 365 dni (rok).Promień Ziemi, (która jest największa spośród 4 pierwszych planet)wynosi 6378,14 km, obwód 400075,0 km, powierzchnia 510 066 ml km.Posiada 1 naturalnego satelitę - Księżyc. Nasza planeta jest jedyna w Układzie Słonecznym, na której rozwija się życie. Otoczona jest warstwą gazowa, która stwarza organizmom warunki do życia.

4 planeta - Mars prawdopodobnie kiedyś był cieplejszy i wilgotniejszy, dziś jego atmosfera jest dużo rzadsza od ziemskiej. Mars i Ziemia,gdy ich wiek nie przekraczał miliarda lat, były do siebie bardziej podobne. Obie planet miały wodę w stanie ciekłym, obie zatrzymywały ciepło dzięki gęstym atmosferom bogatym w CO2. W tym okresie na Ziemi zaczęło rozwijać się życie, Mars pozostał martwy, a może jeszcze nie wszystko odkryliśmy. Posiada 2 księżyce.

Kolejne planety - Jowisz , Saturn , Uran i Neptun - należą do dużo większych planet i znacznie różnią się od 4 omówionych wcześniej . Przede wszystkim są gazowymi kulami ( wodór , hel , amoniak, metan ).We wnętrzu planet gaz przechodzi w stan płynny i stały . Maja także po kilkanaście (niektóre więcej ) księżyców . Jowisz ma prawdopodobnie najsilniejsze pole magnetyczne , kilkanaście razy silniejsze od ziemskiego . Na trzech dalszych wielkich planetach - Saturnie , Uranie i Neptunie - natężenie pola magnetycznego jest porównywalne z ziemskim .

Najdalej położona planeta bo aż 5,9 mdl km ( Ziemia - 0,149 mdl km )od Słońca a jednocześnie najmniejsza i najmniej zbadaną jest Pluton , ostatnia przez nas odkryta planeta Układu Słonecznego.

Możliwe , że poza ostatnią planetą Układu krąży jeszcze "Transpluton " - nie odkryta planeta , bądź jakiś obłok materii kosmicznej - Pas Kipera .

Przestrzeń między planetami wewnętrznymi (4 pierwszymi ) a zewnętrznymi wypełnia rój planetoid (małe ciała kosmiczne ).

Ziemia mimo wspólnego pochodzenia podobnej budowy do innych planet jest wyjątkowa . Dzięki zasobą wody i tlenowi w atmosferze mogły na niej powstać i żyć inteligentne formy życia.

Układ Słoneczny jest to zespół ciał ; obiektem centralnym jest Słońce ( gwiazda) , którego siła grawitacyjna utrzymuje w jego otoczeniu szereg planet wraz z satelitami , kometami , pyłem międzyplanetarnym itp.

Słońce stanowi główne źródło światła i ciepła na planetach.Znamy 9 planet Układu Słonecznego: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, wszystkie:

. Mają kształt zbliżony do kuli

. Krążą po orbitach eliptycznych

. Obracają się wokół własnej osi (ruch prawo skrętny)

Różnią się natomiast:

. Budową fizyczną

. Wielkością

. prędkością ruchów

. warunkami termicznymi panującymi na ich powierzchni

. atmosferą (składem, grubością)

Cztery najbliższe planety tj.:Merkury, Wenus, Ziemia i Mars mają podobną budowę - z metalicznym jądrem i skalną skorupą.Wszystkie były aktywne wulkanicznie i sejsmicznie. Dziś aktywna jest jedynie Ziemia. Gazy wulkaniczne stworzyły atmosferę Wenus , Ziemi i Marsa . Merkury (pierwsza planeta od Słońca )ze względu na małą odległość od Słońca i małe rozmiary prawie nie posiada atmosfery .

Wenus natomiast ma bardzo wysoką temperaturę powierzchni ok. 450 C.

Ziemia jest 3 planetą od Słońca, ma kształt geoidy, która powstaje, gdy przedłużymy pod lądem powierzchnię mórz i oceanów i jest prostopadła w każdym miejscu do siły ciężkości (pionu). Ziemia - jak i inne planety - wykonuje ruch obrotowy ( wirowy);okres jednego obrotu wokół własnej osi trwa ok. 24 h ( doba).Tak jak i reszta planet wykonuje także ruch obiegowy wokół Słońca; trwa on ok. 365 dni (rok).Promień Ziemi, (która jest największa spośród 4 pierwszych planet)wynosi 6378,14 km, obwód 400075,0 km, powierzchnia 510 066 ml km.Posiada 1 naturalnego satelitę - Księżyc. Nasza planeta jest jedyna w Układzie Słonecznym, na której rozwija się życie. Otoczona jest warstwą gazowa, która stwarza organizmom warunki do życia.

4 planeta - Mars prawdopodobnie kiedyś był cieplejszy i wilgotniejszy, dziś jego atmosfera jest dużo rzadsza od ziemskiej. Mars i Ziemia,gdy ich wiek nie przekraczał miliarda lat, były do siebie bardziej podobne. Obie planet miały wodę w stanie ciekłym, obie zatrzymywały ciepło dzięki gęstym atmosferom bogatym w CO2. W tym okresie na Ziemi zaczęło rozwijać się życie, Mars pozostał martwy, a może jeszcze nie wszystko odkryliśmy. Posiada 2 księżyce.

Kolejne planety - Jowisz , Saturn , Uran i Neptun - należą do dużo większych planet i znacznie różnią się od 4 omówionych wcześniej . Przede wszystkim są gazowymi kulami ( wodór , hel , amoniak, metan ).We wnętrzu planet gaz przechodzi w stan płynny i stały . Maja także po kilkanaście (niektóre więcej ) księżyców . Jowisz ma prawdopodobnie najsilniejsze pole magnetyczne , kilkanaście razy silniejsze od ziemskiego . Na trzech dalszych wielkich planetach - Saturnie , Uranie i Neptunie - natężenie pola magnetycznego jest porównywalne z ziemskim .

Najdalej położona planeta bo aż 5,9 mdl km ( Ziemia - 0,149 mdl km )od Słońca a jednocześnie najmniejsza i najmniej zbadaną jest Pluton , ostatnia przez nas odkryta planeta Układu Słonecznego.

Możliwe , że poza ostatnią planetą Układu krąży jeszcze "Transpluton " - nie odkryta planeta , bądź jakiś obłok materii kosmicznej - Pas Kipera .

Przestrzeń między planetami wewnętrznymi (4 pierwszymi ) a zewnętrznymi wypełnia rój planetoid (małe ciała kosmiczne ).

Ziemia mimo wspólnego pochodzenia podobnej budowy do innych planet jest wyjątkowa . Dzięki zasobą wody i tlenowi w atmosferze mogły na niej powstać i żyć inteligentne formy życia.

Podobne prace

Do góry