Ocena brak

MIEJSCE (umiejscowienie)

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MIEJSCE (umiejscowienie) gr. topos, od­powiedź na pytanie: pou?; łc. locus, odpo­wiedź na pytanie: ubi?; ang. place, odpo­wiedź na pytanie: where?; fr. lieu, odpo­wiedź na pytanie: oh?; nm. Ort, odpowiedź na pytanie: wo?

metaf. Jedna z dziesięciu wymienionych przez Arystotelesa -> kategorii (1) bytu, mianowicie —> przypadłość (1) relacyjna, dotycząca —> substancji (1) w aspekcie ma­terii — poprzez —> ilość (1), która konstytu­uje —> rozciągłość. Umiejscowienie jako określenie przestrzerme {uhi) bytu (-^ prze­strzeń /Ib/) jest właściwością bytu mate­rialnego, którego powierzchnia jest ograniczona powierzchnią innych ciał, znajdu­jących się w takiej czy irmej relacji do jakie­goś ośrodka względnie nieruchomego.

Podobne prace

Do góry