Ocena brak

Miejsce i zadania rehabilitacji we współczesnej służbie zdrowia

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Rehabilitacja w swoim rozwoju zajmowała różne miejsca w ochronie i służbie zdrowia. W rozwiniętych społeczeństwach rehabilitacja wyłoniła się z nieszczęść ludzkich i katastrof, za które społeczność czy państwo czuły się odpowiedzialne.

Po drugiej wojnie światowej nastąpił wielki postęp w medycynie, a pomoc lekarska coraz więcej znaczyła w procesie rehabilitacji, rozszerzając jej możliwości i skuteczność.

Za twórców współczesnej rehabilitacji uznaje się iwie osoby i dwa ośrodki: prof. dr. Howarda Ruska

Nowego Jorku, który w roku 1947 utworzył Ośrodek Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, i prof. dr. •!.Tktóra Degę z Poznania, który w 1948 r. otworzył ~ idział Rehabilitacji przy Katedrze i Klinice Ortopedii Uniwersytetu Poznańskiego. Te dwa ośrodki, eden w Poznaniu, w Europie, a drugi w Nowym Jorku, w Ameryce Północnej, kształtują i rozwijają koncepcję, filozofię, programy, organizację i pod-'tawy naukowe współczesnej rehabilitacji. Te dwa ośrodki od 1953 r. współpracują ze sobą.

Profesor Rusk w swojej koncepcji uznawał rehabilitację za trzecią fazę postępowania leczniczego, przy czym za pierwszą fazę uważano rozpoznanie, a drugą fazą było podstawowe leczenie. Po jego ukończeniu chory przechodził do trzeciej fazy leczenia, która odbywała się w poszczególnych ośrodkach rehabilitacyjnych. Polskie doświadczenia i opracowania wniosły duży wkład do terapii, filozofii i praktyki rehabilitacji. W 1970 r. Światowa Organizacja Zdrowia i Komisja Medyczna Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji uznały polską koncepcję rehabilitacji medycznej, która została przyjęta przez wszystkie kraje rozwinięte i rozwijające się. Polska koncepcja rehabilitacji uznaje rehabilitację medyczną za integralną część podstawowego leczenia. Następuje zmiana dotycząca koncepcji i filozofii rehabilitacji przedstawiana przez H. Ruska. Rehabilitacja, z trzeciej fazy postępowania lekarskiego, staje się integralną częścią leczenia i jest głównym elementem współczesnej terapii. Postępowanie rehabilitacyjne odnosi się do wszystkich chorych i osób niepełnosprawnych, które jej potrzebują. Punktem wyjścia dla organizacyjnej koncepcji rehabilitacji leczniczej była idea wczesnej rehabilitacji, jako podstawowego czynnika w walce z narastającym problemem ludzi o niepełnej sprawności.

Rehabilitacja w całokształcie działalności ochrony i służby zdrowia to kierunek i polityka postępowania uwarunkowane stanem zdrowotnym populacji XXI w.

 

Podobne prace

Do góry