Ocena brak

Miejsce i rola Polski i Sił Zbrojnych RP w NATO

Autor /DoorseBroma Dodano /28.10.2005

Przystąpienie do NATO było jednym z podstawowych celów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w latach 90. „Istotnym elementem przygotowań do członkostwa był udział Polski w programie „Partnerstwo dla Pokoju”, w którym uczestniczyliśmy od samego początku, tj. od 1994 roku”. Członkostwo w NATO pozostaje głównym filarem polskiej polityki bezpieczeństwa.
Polska dostrzega znaczenie Sojuszu jako ważnego forum dialogu i konsultacji w stosunkach transatlantyckich, w ramach „Partnerstwa dla Pokoju” czy w specjalnych relacjach z Rosją i Ukrainą. Opowiada się także za dalszym rozszerzeniem Sojuszu. Wraz z przystąpieniem Polski do NATO Siły Zbrojne RP rozpoczęły proces dostosowywania się do standardów NATO. Standaryzacja oznacza osiąganie interoperacyjności poprzez tworzenie i wdrażanie koncepcji, zapewniających osiągnięcie i utrzymanie pożądanego poziomu kompatybilności, zamienności bądź wspólności w obszarach operacyjnych, proceduralnych, materiałowych, technicznych i administracyjnych” .
W związku z dynamicznie rozwijającym się otoczeniem zewnętrznym państw, jego nieprzewidywalnością, zmianą w położeniu geopolitycznym i geostrategicznym Sojusz Północnoatlantycki w swej 50-letniej historii zapewnił swoim członkom zarówno poczucie bezpieczeństwa i stabilności, jak również stworzył warunki do współpracy w wielu innych dziedzinach.
Podstawę prawną funkcjonowania NATO stanowi Traktat Waszyngtoński, który w swej treści określa zadania sojuszu, poszczególnych państw członkowskich, a także zasady działania paktu. Jest to dokument składający się z preambuły i 14 artykułów.
„Zgodnie z artykułem 4, strony traktatu mogą konsultować się w każdej sprawie dotyczącej żywotnych interesów członków sojuszu. Obejmuje on terytorium wszystkich państw członkowskich (w tym Polski)” . Najważniejszym zapisem tego traktatu jest „Artykuł piąty”, który stanowi „gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju, a także w większym stopniu umożliwia nam reagowanie na nowe zagrożenia, takie jak terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia czy związane z bezpieczeństwem energetycznym” . Polska bierze udział we wszystkich ważniejszych operacjach NATO: w Afganistanie, Kosowie, Iraku i na Morzu Śródziemnym
Obecnie priorytetowe znaczenie ma dla nas zaangażowanie w Afganistanie. Jest to pierwsza taka operacja Sojuszu, wymagająca realizacji szerokiego spektrum zadań wojskowych i cywilnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji oraz stopniową odbudowę kraju. Dlatego ma ona szczególne znaczenie dla roli NATO w przyszłości.
„W Madrycie państwa NATO wystosowały zaproszenie do trzech państw regionu Europy Środkowej: Polski, Węgier i Czech do rozmów na temat uzyskania członkostwa” . Po ich zakończeniu umowa akcesyjna została ratyfikowana przez parlamenty państw członkowskich oraz przez Sejm RP.

Podobne prace

Do góry