Ocena brak

Miejsca zmniejszonej oporności

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Podobnie jak ściana brzucha również ściana jamy miednicy ma miejsca zmniejszonej oporności (loci minoris resisttntiae) ; w ich obrębie zamknięcie ściany w warunkach nieprawidłowych może być niewystarczające. W pierwszym rzędzie należy tu wymienić rozwór odbytowy i moczowo-płciowy, przez które przechodzą części końcowe przewodu pokarmowego i moczowo-płciowego. Pomimo to, że zwieracz zewnętrzny odbytu obejmuje dokoła ujście kanału odbytowego oraz, że włókna dźwigacza odbytu promienisto wnikają w jego ścianę, jednak jeżeli zwieracze są silnie rozciągnięte to zachodzi możliwość, że odbytnica może ulec wypadnięciu na zewnątrz (prolapsus recti). To samo dotyczy zwieracza moczowo-płciowego obejmującego u kobiety rozwór moczowo-płciowy miednicy; rozwór ten leży w przeponie moczowo-płciowej, która u kobiety nie jest tak mocna jak u mężczyzny i po kilku porodach może być silnie rozluźniona i zwiotczała. I tutaj może więc nastąpić uszkodzenie dna miednicy i wypadnięcie pochwy (prolapsus vaginae), a nieraz nawet wypadnięcie pęcherza moczowego (prolapsus tesicae) oraz macicy (prolapsus uteri).

W miednicy mogą też powstawać prawdziwe przepukliny, jeżeli otrzewna ściany miednicy uchyłkowató uwypukla się i wytwarza worek przepuklinowy, który przenika przez ścianę miednicy. Przepukliny powstawać mogą w miejscach niedostatecznie zabezpieczonych, kiedy wzrasta ciśnienie wewnątrzbrzuszne (wewnątrzmiedniczne), czy teź kiedy mięśniówka jest uszkodzona lub aparat łącznotkankowy mniej silnie rozwinięty. Przepukliny miedniczne (hermae peluinae) przede wszystkim powstawać mogą w kanale zasłonowym (hermae obturatoriae), w otworze nadgruszkowatym (hermae ischia-dicae), jak również na dnie miednicy między dźwigaczem odbytu a m. guzicznym, jeżeli mięśnie te ściśle nie łączą się z sobą (herniae perineales).

Podobne prace

Do góry