Ocena brak

Miejsca zmniejszonego oporu przepony

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Budowa przepony z trzech odrębnych części stwarza miejsca zmniejszonego oporu, przez które czasami trzewa jamy brzusznej mogą dostawać się do klatki piersiowej. Również miejsca przejścia narządów i wielkich naczyń przez przeponę stwarzają dogodne ku temu warunki. Do miejsc takich należy zaliczyć przede wszystkim: 1) trójkąt mostkowo-żebrowy, 2) trójkąt lędźwiowo-żebrowy i 3) roz-wór przełykowy. Wspominaliśmy wyżej, że przełyk luźno tylko łączy się z przeponą, wskutek czego, szczególnie po stronie prawej, mogą powstawać szczeliny między ścianą przełyku a przeponą. W obrębie trójkąta mostkowo-żebrowego w warunkach normalnych przylegają do siebie opłucna i otrzewma. Trójkąt zaś lędźwiowo-żebrowy jest zamknięty przez nadnercza i części górne nerek. Poza tym, ponieważ przepona zrasta się z trzech części, mogą powstawać zaburzenia rozwojowe wskutek nienormalnego zrastania się tych części, co może doprowadzić do wrodzonych ubytków przepony. Przez szczeliny normalne oraz przez otwory powstałe wskutek zaburzeń rozwojowych trzewa mogą przedostawać się z jamy brzusznej do klatki piersiowej (przepukliny przeponowe, hemiae diaphragmaticae). Ponieważ pojęcie przepukliny łączy się z występowaniem worka przepuklinowego (utworzonego co najmniej z warstwy otrzewnej ściennej), odróżniamy: przepukliny przeponowe prawdziwe (hemiae diaphragmaticae verae) z workiem przepuklinowym i przepukliny przeponowe rzekome (hemiae diaphragmaticae spunae) bez worka przepuklinowego. Przepukliny obu rodzajów mogą być wrodzone (h. congenitae) bądź nabyte (h. acguisitae). Przepukliny rzekome mogą występować wtedy, gdy ubytek dotyczy nie tylko mięśniówki, ale rówrnież obu błon surowiczych. opłucnej i otrzewnej. Wtedy na brzegu ubytku, dokoła otworu łączącego jamę brzuszną z jamą klatki piersiowej, blaszki surowicze przechodzą jedna w drugą, jak to z reguły występuje u ryb, płazów, gadów i ptaków oraz u zarodka ludzkiego. W przepuklinach prawdziwych trzewa jamy brzusznej, które przedostały się w obręb klatki piersiowej, objęte są uwypukleniem otrzewmej, stanowiącym worek przepuklinowy. Większość przepuklin przeponowych występuje po stronie lewej, ponieważ z prawa znajduje się wątroba, która tworzy dobre zamknięcie, nawet przy występowaniu ubytków w przeponie.

Podobne prace

Do góry