Ocena brak

Miejsca osłuchiwania serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Dla rozróżnienia tonów poszczególnych zastawek klinicysta korzysta ze stwierdzonego doświadczeniem faktu, że tony te przenoszą się od zastawek w kierunku prądu krwi: dlatego tonów tych nie osłuchuje przeważnie w tym miejscu, na które przypada rzut zastawek, ale w bardziej dogodnych punktach, leżących na drodze prądu krwi. gdzie dają się one wyraźniej odróżnić od tonów sąsiednich zastawek położonych blisko siebie.

Najdogodniejsze miejsca osłuchiwania są następujące:

1. Dla zastawki trójdzielnej na mostku po stronie prawej na wysokości przyczepu 5 i 6 prawej chrząstki żebrowej. W miejscu tym lekarz przykłada słuchawkę; W' tym przypadku więc w miejscu położenia zastawki.

2. Dla zastawki dwudzielnej miejsce uderzenia koniuszka serca wr 5 lewej przestrzeni międzyżebrowej przyśrodkowo od linii sutkowej. Tony zastawki przewodzone są przez komorę lewą aż do tego miejsca.

3. Dla zastawki pnia płucnego przy lewym brzegu mostka w 2 przestrzeni międzyżebrowej; tony prowadzi prąd krwi pnia płucnego.

4. Dla zastawki aorty przy prawym brzegu mostka w 2 prawej przestrzeni międzyżebrowej. Tony są przewodzone prądem krwi aorty.

Podobne prace

Do góry