Ocena brak

MIĘDZYRZECKI ARTUR

Autor /cykoria Dodano /06.03.2012

MIĘDZYRZECKI ARTUR, ur. 6 XI 1922 w Warszawie, poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Po ukończeniu gimn. we Lwowie (1939) przebywał 1940-42 w ZSRR, nast. służył w pol. formacjach wojsk, na Bliskim Wschodzie; brał udział w kampanii wł. 1944, m. in. w bitwie pod Monte Cassino. W1946-49 w Paryżu, ukończył tu wydział dziennikarski Ecole des Sciences Politiques, 1950 wrócił do Polski. W1952-56 prowadził dział lit. tyg. „Świat" (tu stały felieton Ludzie i książki 1956-58), 1956-58 dział poezji tyg. „Nowa Kultura", 1965-68 był zastępcą red. nacz. tyg. „Poezja". Ogłosił m. in. zbiory wierszy Namiot z Kanady (Jerozolima 1943), Strony przydrożne (Paryż 1949), Noc darowana (1960), Piękne zmęczenia (1962), Selekcje (1964), Zamówienia (1968), Wygnanie do rymu (1977), tomy opowiadań o charakterze wspomnieniowym (Opowieści mieszkańca namiotów 1957, Powrót do Sorrento 1959) i groteskowo-fantastycznym (Śmierć Robinsona 1963) oraz zbliżoną w stylu powieść Złota papuga (1970); ponadto tomy szkiców lit. Poezja dzisiaj (1964), Dialogi i sąsiedztwa (1970). We wczesnej twórczości dawał wyraz doświadczeniom kombatanckim i emocjom społ. swego pokolenia. Dla późniejszych utworów charakterystyczny jest wzrost refleksyjno-ironicznego dystansu do wspomnień i przeżyć młodości, akcenty ironicznej krytyki stereotypów współcz. kultury, zarówno w jej wersji awangardowej, jak tradycjonalistyczriej. Oddalając się od form tradycyjnych M. operuje w swej liryce swobodną grą wyobraźni, miesza style i konwencje, głosi postulat „poezji otwartej". Jego dorobek edytorsko-przekładowy obejmuje m. in. poezję i prozę G. Apollinaire'a i L. Aragona (poemat Elza 1963, powieść Wieśniak paryski 1971), wybory wierszy S. Quasimodo (1964), B. Słuckiego (1964), G. Illyesa (1967), Y. Bonnefoy (1968), R. Chara (1972), korespondencję A. Rimbauda (wybór „Ja to ktoś inny" 1970, oprac, wspólnie z żoną, J. Hartwig), wiersze Ch. Baudelaire'a, O. Mandelsztama, A. Lundkvista, E. Cummingsa, W.H. Audena i in. Za prace te otrzymał nagrodę pol. Pen Clubu (1971).

Wybór wierszy, W. 1971. W.P. SZYMAŃSKI Dialog ciemności ze światłem, w: Debiuty poetyckie 1944-1960 (zbiór.), W. 1972.

Ryszard Matuszewski

Podobne prace

Do góry