Ocena brak

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

Autor /Kolinduks Dodano /05.04.2007

Od dłuższego czasu ochrona środowiska człowieka stała się przedmiotem poważnego zainteresowania nie tylko świata nauki, lecz również prawa międzynarodowego. Powodem tego zainteresowania jest degradacja środowiska człowieka, przybierająca coraz większe i niepokojące rozmiary. Rozwiązywanie problemów związanych z tą ochroną na szczeblu poszczególnych państw okazało się wielce niewystarczające. Obecnie wiele z tych problemów stało się przedmiotem poważnej międzynarodowej troski. Zanieczyszczenie powietrza i mórz, globalne ocieplenie, zanik warstwy ozonowej, niebezpieczeństwo skażenia substancjami radioaktywnymi, zagrożenie wielu gatunków fauny musiało wywołać reakcję społeczności międzynarodowej w kierunku radykalnej ochrony środowiska, tj. podjęcia skutecznych środków tej ochrony. Niezbędna okazała się współpraca państw w tym zakresie, choćby z tego powodu, że powstające zanieczyszczenia na terytorium jednego państwa mają często poważny wpływ na terytorium innych państw. Alarm podniesiony przez świat nauki w przedmiocie degradacji środowiska ludzkiego w związku z serią katastrof ekologicznych (np. zatonięcie statku Torrey Canyon w 1967 r., wybuch w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r.) stał się dodatkowym impulsem do podjęcia przez społeczność międzynarodową odpowiednich regulacji prawnych.
Prawo międzynarodowe jest podstawowym narzędziem ochrony środowiska w skali międzynarodowej. Ochrona ta obejmuje już nie tylko powietrze, wodę i glebę, ale także np. warunki mieszkaniowe, ochronę przed hałasem czy środowisko kulturalne. Gwałtowny i niekontrolowany rozwój gospodarczy wielu państw jest jedną z przyczyn postępującej degradacji naturalnego środowiska człowieka. Środowisko to było i jest nadal wykorzystywane przez niego instrumentalnie z myślą o zaspokojeniu życiowych potrzeb tylko jednego pokolenia. Porzucono więc koncepcję głoszącą, że degradacja środowiska jest naturalną konsekwencją postępującej industrializacji świata. Biosfera nie zna granic i ta jednostka ekosystemu nadaje międzynarodowemu prawu ochrony środowiska charakter szczególny.

1.1. Terminologia

Prawo środowiska jest stosunkowo młodą dyscypliną prawniczą, która ? z uwagi na systematyczny i szybki rozwój ? nie poddaje się łatwej definicji. Dzieje się tak i z tego powodu, że nawet elementy składowe tej nazwy nie mają jednoznacznego i sprecyzowanego znaczenia. Nawet tak popularne określenia, jak np. ?środowisko?, ?naturalne środowisko człowieka?, ?prawo i ochrona środowiska?, ?zanieczyszczenie środowiska? czy wreszcie ? ?prawo europejskie? i ?europejskie prawo środowiska? są wieloznaczne i w związku z tym wymagają wyjaśnienia oraz zdefiniowania.
Termin środowisko jest używany tak często w popularnych tekstach publicystycznych, w rozprawach naukowych oraz regulacjach prawnych, iż każdy, kto zbliża się do zagadnień ochrony środowiska, rozprawia o ekologii lub zajmuje się prawem środowiska, ma o tym pojęciu własne zdanie.

Podobne prace

Do góry