Ocena brak

Międzynarodowa wymiana towarowa

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Handel zagraniczny jest dziedziną gospodarki, która zajmuje się wymianą dóbr materialnych wytwarzanych w danym kraju na dobra materialne wytwarzane w innym kraju.

Handel zagraniczny obejmuje;

  • import

  • eksport

  • reeksport – wywóz towarów które zostały wcześniej przywiezione z innych krajów. Są to najczęściej towary przetworzone .

Import – najwięksi importerzy Eksport ;

Kraje słabo rozwinięte;

a. eksportują przede wszystkim ; surowce mineralne, oraz nisko przetworzone artykuły rolno – spożywcze,

b. Importują natomiast maszyny i urządzenia oraz produkty wysoko przetworzone

Kraje wysoko rozwinięte;

W strukturze importu i eksportu dominują produkty wysoko przetworzone. W większości tych państw duży udział w imporcie maja paliwa mineralne.

Do góry