Ocena brak

MIĘDZYNARODOWA OCHRONA ŚRODOWISKA

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

W ramach międzynarodowej ochrony środowiska powstały instytucje międzynarodowe, zaczęło się kształtować prawo w tym zakresie, podjęto różne formy działalności ekonomicznej, społecznej i politycznej. Rozwiązania instytucjonalne:

  • Program Środowiskowy NZ (UNEP) – upowszechnia nowoczesne technologie ochrony środowiska, inicjuje regionalne konferencje na ten temat, organizuje międzynarodowy system informacji o stanie środowiska

  • wszystkie spotkania przedstawicieli państw służyły wykształceniu podstaw międzynarodowego prawa ochrony środowiska (międzynarodowe prawo ekologiczne)

  • szereg konwencji dotyczących ochrony środowiska Działalność organizacji i stowarzyszeń:

  • organizacje regionalneRada Nordycka (nordycka konwencja o ochronie środowiska) EWG (zapisy w dokumentach o obowiązku ochrony środowiska i obciążaniu karami finansowymi za naruszanie tej zasady)

  • organizacje i stowarzyszenia społeczneGreenpeace (czynne akcje na rzecz ochrony środowiska) Europa Nostra – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń do spraw Ochrony w Europie Dobytku Kulturalnego i Naturalnego Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) – ochrona zagrożonych dzikich terenów i zwierząt Międzynarodowy Zielony Krzyż – wspiera finansowo i organizacyjnie programy organy środowiska

  • partie ekologiczne partie Zielonych – współpracują instytucjonalnie (wchodzą do parlamentów jako frakcje)

Podobne prace

Do góry