Ocena brak

Michel de Montaigne (1533 - 1592)

Autor /Miecio Dodano /13.07.2011

Powszechnie nazywano go „francuskim Talesem”. W 1580 roku wydał Próby, dzieło napisane w języku francuskim. Tworzył w formie eseju (swobodnej formy wyrażania myśli językiem zbliżonym do mowy potocznej). Pozwalało mu to na nawiązanie z czytelnikiem  żywego, bezpośredniego kontaktu. Esej można porównać do dialogu lub listu literackiego, gatunków używanych używanych w starożytności. Jego forma umożliwiała realizowanie programu humanizmu, którego celem było „odkrycie człowieka”, tzn. odnalezienie człowieka autentycznego, nie zniekształconego przez tradycję kulturową średniowiecza. Podstawę rozwijanej filozofii stanowiły jego własne, życiowe doświadczenia.  

Michel de Montaigne uważał,  że filozofia nie może być nauką „zamkniętej formuły”. Powinna trwać „wiecznie  żywa”, w stanie ciągłego rozwoju. Filozofia nie może być wiedzą zawartą w systemie uporządkowanym, zamkniętym; nie powinna być „systematem”. Odrzucił on spekulacje metafizyczne i ich irracjonalne  źródła poznania prawdy czysto rozumowej. Uważał,  że spekulację musi zastąpić obserwacja i doświadczenie. Filozofię ze spirytualistycznej przekształcił w naturalistyczną. Z obrazu  świata usunął pierwiastek nadprzyrodzony, a miejsce dociekań metafizycznych zastąpił antropologią i etyką.   

Podobne prace

Do góry