Ocena brak

Miasto - ogród

Autor /Nadzieja Dodano /01.11.2012

Koncepcja urbanist. rozwijana w 2
poł. XIX w. i skonkretyzowana przez E. Howarda w
1898. "Mariaż miasta ze wsią", łączący pożytki życia
miejskiego i wiejskiego, miał być osiągnięty przez zakładanie
osiedli miejskich połączonych komunikacyjnie
z nieco większym miastem.

M.-o. miały otrzymywać
własny ośr. usługowy, rozległe tereny publ.
zieleni rekreacyjnej i skupiska małych działek dla zabudowy
jednorodzinnej z przydomowymi ogródkami,
a także zakłady przem. M.-o. miało być otoczone
co najmniej pięciokrotnie rozleglejszym terenem
otwartym.

W 1 ćw. XX w., a nawet później, zakładano
w wielu krajach, także w Polsce, liczne m.-o. lub
dzielnice-ogrody, nie zawsze w pełni zgodne z koncepcją
Howarda.

Podobne prace

Do góry