Ocena brak

MIARA

Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012

Miarka. Dawne miary w Polsce używane zob. Achtel, Antał(ek), Beczka, Cal, Centnar, Ćwiertnia, Fasa, Funt, Garniec, Grzywna, Huba (2), Kamień, Kłoda, Kopa, Korzec, Kwarta, Łan, Łaszt, Łokieć, Łut, Mendel, Mila, Morga (1), Oko, Piędź, Pręt, Sążeń, Staje, Stopa, Sznur, Wierteł, Włóka.

Miarka za miarkę, wet za wet, jaką miarką mierzysz, taką ci odmierzą. Miarka za miarkę, ang. Measure for measure, komedia (1604, wyst. pol. 1902) Szekspira.

Miary nowopolskie używane w Królestwie Kongresowym od 1819, oparte na układzie metrycznym. Pierś... nie podług miary krawca zob. Pierś. Tą samą miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone z Biblii, Ew. wg Łuk., 6, 38; por. Mat., 7, 2; Marek, 4, 24.

Wszystko w miarę, gr. meden dgan, w niczym za wiele; aforyzm przypisywany Pittakosowi z Mityleny lub Kleobulosowi z Lindos, ale także Chilonowi, Solonowi i Sokratesowi.

Do góry