Ocena brak

Metodyka procesu administrowania - Metody badań biegu sprawy

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Nie ma innych możliwości badania prawidłowości biegu spraw, jak tylko obserwacja i analiza praktyki. Punkty wyjścia dla obserwacji i analizy dają odpowiedź na pytania:

a) czy potrzebna jest istniejąca ilość rejestracji dokonywanych od czasu wpływu do czasu definitywnego załatwienia sprawy

b) czy konieczna jest aktualnie ilość punktów zatrzymań

c) czy nie możliwe jest wyeliminowanie aprobaty pracowników wyższego stopnia niż referat merytoryczny

d) czy jest możliwe skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie w poszczególnych punktach zatrzymania

Stwierdzenie, dlaczego sprawa się przeciąga, musi wyjaśnić przyczyny niekorzystnego stanu rzeczy, oto niektóre z nich:

- nieufność do rzeczowości pracy referenta merytorycznego

- nadmierna ilość kierowników, którzy dążą do potwierdzenia swego bytu przez tworzenie niepotrzebnych aprobat i uzgodnień

- niewłaściwe rozmieszczenie kadry pracowniczej

- nierytmiczność pracy

- nadmierne rozproszenie kompetencji

- spiętrzenie decyzji w ręku kierownika

Sposób obiegu spraw wewnątrz urzędu adm. stanowi istotny element sprawności działania administracji.

Podobne prace

Do góry