Ocena brak

METODY SZACOWANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013

Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych, tzn. metodę księgową, metodę inżynierską oraz metody statystyczne (matematyczne). Dwie pierwsze opierają się na grupowaniu poszczególnych składowych kosztów, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób dokonujących tego grupowania. Metody statystyczne wiążą się z założeniem, że całkowite koszty działalności operacyjnej (np. wytwarzania, sprzedaży) są w sposób dodatni liniowy (wprost proporcjonalny) zależne od skali działania. 

Podobne prace

Do góry