Ocena brak

Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014

W ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się elektroniczne liczenie bakterii w próbkach mleka. Takie aparaty jak BactoScan, BacTrack, Bactocount czy też Bentley BactoCount IBC sąjuż niekiedy na wyposażeniu Okręgowych Laboratoriów Oceny Mleka.

Działanie tych aparatów - wyposażonych w minikomputer i opartych na metodzie optofłuorometrycznej -- polega na zasadzie cytometrii w przepływie i określeniu liczby bakterii przy użyciu mikroskopu epifluorescencyjnego, po wcześniejszym mechaniczno-enzymatycznym przygotowaniu próbki. Próbka mleka pobierana jest automatycznie, rozcieńczana w buforze i mieszana z enzymem proteolitycznym oraz barwnikiem (oranż akrydynowy) co ma na celu rozpuszczenie białka, tłuszczu i komórek somatycznych (otrzymanie czystego preparatu mikroorganizmów rozbitych na pojedyncze komórki) przy równoczesnym zabarwieniu jąder komórek bakteryjnych. Po krótkiej inkubacji (8 min, temp. 42°C) część roztworu wstrzykiwana jest do płynnego nośnika przetłaczanego laminamie przez kapilarę. Wydzielone bakterie (i zawarty w nich barwnik) są naświetlone w obiektywie mikroskopu wiązką lasera lub światłem spolaryzowanym o określonej długości fali i emitują rozbłysk fluorescencyjny. Impulsy fluorescencyjne emitowane przez barwnik związany z bakteriami są następnie oznaczane przez układ optyczny w fotopowielaczu i liczone jako impulsy odpowiadające liczbie pojedynczych komórek bakterii w 1 ml mleka, co odpowiada jtk/ml mleka.

Ostatnio w Polsce wykorzystywany jest również szczególnie szybki, całkowicie zautomatyzowany i dokładny licznik bakterii w mleku surowym - aparat Bentley BactoCount IBC, którego zakres pomiarowy wynosi od 2000 do 20 000 000 bakterii w 1 cm3 mleka, przy szybkości pomiarowej do 150 próbek na godzinę.

Standardami mleka, wg których kalibruje się aparaturę elektroniczną, są próbki mleka o znanej liczbie drobnoustrojów - sporządzone przy użyciu kultur liofilizowanych, bądź też płynnych standardów mleka o znanej i zróżnicowanej liczbie bakterii.

Należy przypuszczać, że przyszłość należy do instrumentalnych metod określania jakości bakteriologicznej mleka. Zanim jednak zaistnieją warunki do powszechnego wprowadzenia w Polsce tych metod, celowe będzie wykorzystanie do oceny higienicznej mleka metod tańszych, a jednocześnie odznaczających się zadowalającą dokładnością. Warunki te wydaje się spełniać ulepszona wersja metody z TTC. Jest to metoda prosta i bardzo tania, a ogólna dokładność klasyfikacji, jaką pozwala uzyskać, jest porównywalna z uznanymi drogimi metodami. Wskazuje to na możliwość stosowania metody z TTC do oceny bakteriologicznej i klasyfikacji mleka według wymogów normy PN-A-86002: 1999.

 

Podobne prace

Do góry