Ocena brak

METODY BADAŃ SOCJOLOGII. JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

METODY BADAN:

Do najczęściej stosowanych metod badania socjologii pracy zaliczamy:

  • obserwacje

  • wywiad

  • ankietę

  • pomiar socjometryczny

  • testy

  • metody mieszane i pośrednie

ETAPY POSTEPOWANIA BADAWCZEGO:

Socjologia pracy opiera się na badaniach typu socjopsychologicznego. Badania tego typy są procesem złożonym, na który skalda się wiele czynności badawczych.

NAJOGOLNIEJ MOŻNA WYROZNIC W NICH TAKIE ETAPY POSTEP. BADAWCZ.:

1. POSTAWIENIE PROBLEMU BADAWCZEGO

Postawienie problemu , tzn. dokładne określenie tego, co badać, za pomocą jakich wskaźników je opisywać. Zasada organizująca postępowanie badawcze są cele i zadania zakładu pracy, któremu badania maja służyć.

2. SFORMULOWANIE HIPOTEZ ( roboczych )

Związanych z przyjętym problemem, tzn. sformułowanie żądań , których prawdziwość chcemy zweryfikować lub żądań , w których chcemy uzyskać odpowiedz na pytanie o istniejące związki i zależności miedzy badanymi zjawiskami , wskazanie przewidywanego syst. Zależności i pytań.

3. GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE INFORMACJI

Określenie sposobu gromadzenia i opracowania interesujących informacji z punktu widzenia problemu badawczego i rozstrzygniecie przyjętych hipotez, czyli wybór metody i przygotowanie narzędzi badawczych.

Podobne prace

Do góry