Ocena brak

Metody badań pedagogicznych - pojęcia metodologiczne

Autor /indicate Dodano /21.08.2007

WG ZACZYŃSKIEGO
Co to jest badanie naukowe?
Badanie naukowe jest celowym, obiektywnym, dokładnym i wyczerpującym? poznawaniem wycinka rzeczywistości. Wynikiem badania jest określony obraz badanej rzeczywistości. W badaniu należy przestrzegać rygorystycznych szeregów warunków metodologicznych, które chronią nas przed subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości Eliminacja działań czynnika subiektywnego zachodzi poprzez stosowania metod poznawania.
Etapy badania naukowego
-Gromadzenie materiału faktograficznego
-Analiza i synteza danych
-Sprawdzanie poprawności wniosków
Co to jest metoda badań pedagogicznych?
Metoda- określone sposoby poznawania wybranego wycinka rzeczywistości, które cechują się tym ze są
-Celowe
-Planowe
-Obiektywne
-Dokładne
-Wyczerpujące
Metoda badawcza ? jest to sposób poznania naukowego
Wg Kotarbińskiego ? to sposób systematycznie stosowany tzn. stosowany w danym przypadku z zamiarem zastosowania go także przy ewentualnym powtórzeniu się podobnego zadania.
Technika badawcza T.Pilch ? czynność określona przez dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowaną
Wg Łobockiego- bliżej skonkretyzowane sposoby postępowania badawczego podporządkowania metodzie badawczej pełnią wobec niej służebną rolę.
Narzędzie badawcze ? jest to przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badawczej.
Typy badań pedagogicznych W. Dutkiewicz
Badania możemy podzielić na:
1. Podstawowe (poznawcze) mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny naukowej poprzez formułowanie ogólnych praw naukowych;
2. Stosowane (empiryczne) realizowane dla umożliwienia sformułowania wniosków, które mogą być aplikowane do praktyki w celu poprawy efektywności jej działania. Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe, wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne;
3. Badanie diagnostyczne (orzekające o istniejącym stanie faktycznym zjawiska lub analizowanego procesu);
4. Badania weryfikacyjne sprawdzają przewidywania teorii z myślą o jej potwierdzeniu lub podważeniu
Ze względu na kryterium czasu trwania dzielimy badania na:
1. Przekrojowe (transwersalne), opierają się najczęściej na pomiarach jednorazowych;
2. Ciągłe opierają się na wielokrotnych badaniach tej samej próby w długim okresie czasu;
3. Półciągłe wielokrotnie powtarzane na tych samych obiektach przez pewien czas, krótszy jednak od nas interesującego;
Inny podział to badania synchroniczne i asynchroniczne polegające na jednokrotnym lub wielokrotnym dokonywaniu pomiaru danego zjawiska lub procesu społecznego.
Podział wg kryterium zakresu badanych zjawisk to badania kompleksowe i przyczynkarskie, trudne do rozwiązania, gdyż ich przedmiot badań jest złożony.
Klasyfikacje metod badawczych
Klasyfikacja wg T. Pilcha
? Sondaż- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach
? Monografia- to metoda badań, której przedmiotem są

Podobne prace

Do góry