Ocena brak

Metody badań pedagogicznych - Metoda indywidualnych przypadków

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

1. Co to jest?

Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem ba­dań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikła­nych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych bio­grafii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działa terapeutycznych.”

2. Co bada?

- jednostkowe losy ludzkie

Przykładowe tematy badań:

- trudności dydaktyczne i wychowawcze a sytuacja rodzinna dziecka,

- adaptacja społeczna wychowan­ków domu dziecka,

- funkcjonowanie rodzin zastępczych i opiekuńczych.

3. Czemu służy?

- Służy analizie jednostkowych losów ludzkich uwikła­nych w określone sytuacje wychowawcze, lub analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych bio­grafii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działa terapeutycznych.

4. Techniki.

- wywiad

- obserwacja

- analiza dokumentów osobistych

- techniki projekcyjne

- testy

5. Narzędzia.

- arkusz wywiadu

- magnetofon, dyktafon, kamera wideo

- dokumenty do badania

- arkusze testów

Podobne prace

Do góry