Ocena brak

Metody badań nad zespołami narzędzi późnego paleolitu Afryki Północnej

Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013

Zestawienia typologicznego narzędzi późnego paleolitu Afryki Północnej dokonał w sposób najpełniejszy J. Tixier (1963), który również sporządził listę typów. Została ona wykonana na podstawie materiałów pochodzących wyłącznie z terenu Maghrebu i głównie do tego terenu zastosowana, lecz w praktyce okazało się możliwe jej zastosowanie również w odniesieniu do schyłkowopaleolitycznych inwentarzy Afryki Północno-Wschodniej. Lista została sporządzona przy zastosowaniu numeracji ciągłej poszczególnych typów narzędzi, podobnie jak poprzednio przedstawione dla paleolitu dolnego i środkowego oraz górnego Europy.

Mimo ciągłości numeracji wyraźnie jednak oddzielono od siebie poszczególne grupy narzędziowe, co odróżnia tę listę od poprzednich. Lista oparta na realnie istniejącym materiale i wyczerpująca wszystkie możliwości w zakresie poszczególnych typów i odmian została wielokrotnie sprawdzona w praktyce. Dowodzi ona, że dla celów praktycznych najbardziej przydatne są listy obejmujące stosunkowo niewielki odcinek czasowy na niezbyt dużym terenie.

Przedstawiamy obecnie listę typów J. Tixiera dla późnego paleolitu Magh rebu:

I.    Drapacze

1.    Drapacz na odlupku.

2.    Drapacz na odlupku retuszowanym.

3.    Drapacz krążkowały.

4.    Drapacz rdzeniokształtny lub strug.

5.    Drapacz zębaty.

6.    Drapacz esowaty (z „ramiączkiem”) lub pyskowały.

7.    Drapacz z wnęką (wnękami],

8.    Drapacz wierzchołkowy na wiórze lub wiórku.

9.    Drapacz na wiórze lub wiórku retuszowanym.

10.    Drapacz na wiórze tylcowym.

II.    Drapacz podwójny.

11.    Przekłuwacze

12.    Przekluwacz.

13.    Przekluwacz na wiórku tylcowym.

14.    Przekluwacz typu Km Khanga.

15.    Duży przekluwacz kapski.

16.    Przekluwacz na rylczaku „meche de foref.

III.    Rylce

17.    Rylec klinowały środkowy lub zboczony.

18. Rylec klinowaty boczny.

19.    Rylec łamaniec.

20.    Rylec klinowaty zwielokrotniony.

21.    Rylec węglowy z prostym luskowiskuem.

22.    Rylec węglowy z ukośnym luskowiskiem.

23.    Rylec węglowy z wklęsłym luskowiskiem.

24.    Rylec węglowy z wypukłym luskowiskiem,

25.    Rylec węglowy z ostrym trójściennym wierzchołkiem (rylec na rylcowcu).

26.    Rylec węgłowy zwielokrotniony.

27.    Rylec zwielokrotniony różnoimienny.

28.    Rylec rdzeniokształtny.

29.    Rylec klinowaty na wiórze tylcow'ym.

30.    Rylec łamaniec na wiórze tylcowym.

31.    Rylec na wiórze tylcowym z odbiciem rylcowym od tylca.

32.    Rylec węgłowy boczny na wiórze tylcowym.

33.    Rylec zwielokrotniony na wtórze tylcowym.

IV.    Odłupki i wióry z retuszem tylcowym

34.    Odłupek z tylcem.

35.    Wiór z tylcem prostym.

36.    Wiór z wierzchołkiem retuszowanym wygiętym (rodzaj dużego póltylczaka o wypukłym półtylcu).

37.    Wiór z tylcem łukowatym.

38.    Nóż typu Guentis (wiór z tylcem załamanym w półtylec).

39 Wiór z tylcem wypuklo-wklęslym.

40. Wiór tylcowy z naturalni) podstawą i wierzchołkiem.

41. Wiór tylcowy z retuszem nieciągłym.

42, Fragment wióra tylcowego.

V. Narzędzia kombinowane

43: Drapacz-wiór tylcowy.

44. Drapacz-rylec.

VI Wióry tylcowe i ostrza tylcowe

45. Wiórek (ostrze) spiczasty z prostym tylcem (ma)e ostrze tylcowe).

46 Wiórek (ostrze) spiczasty z prostym tylcem i zakoloną podstawą.

47.    Wiórek (ostrze) spiczasty z prostym tylcem i ukośną poSstawą.

48.    Ostrze typu Mechla el-Arbi (jak poprzedni, z dwustronnie retuszowaną podstawą).

49. Ostrze typu Chacai (ostrze tylcowe z tylcem załamanym u podstawy i podstawą ukośną).

50, Ostrze typu AToun Berriche (tylczak z mocno wklęsłą podstawą i retuszem na drugiej krawędzią

51. Wiórek (ostrze) spiczasty z tylcem i prostą podstawą.

52. Ostrze typu A'in Khcda (ostrze tylcowe o prostym tylcu i zaretuszowanej łukowato przeciwległej krawędzi).

53. Wiórek (ostrze) spiczasty o prostym tylcu z retuszem nieciągłym ..aiguillon droit”.

54. Ostrze tylcowe nu rylczaku.

55. Wiórek z wierzchołkiem retuszowanym wygiętym (rodzaj póltylczaka o wypukłym półtylcu).

56. Wiórek z tylcem łukowatym.

57. Wiórek z tylcem łukowatym i zakoloną podstawą.

58. Wiórek z tylcem łukowatym i ukośną podstawą.

59.    Wiórek z tylcem łukowatym i prostą podstawą.

60.    Wiórek z tylcem załamanym.

61.    Wiórek ze zwężoną podstawą (na sposób wykrojcal.

62. Ostrze typu Mouillah (tylczak z wierzchołkiem uformowanym odbiciem rylcowczym).

63.    Wiórek tylcowy z częściowo zaretuszowanym tylcem.

64.    Wykrojec.

65. Ostrze-wykrojec.

66. Fragment wiórka tylcowego.

67. Wiórek tylcowy z naturalnie tępą podstawą i wierzchołkiem.

68.    Wiórek trójkątny nierównoboczny.

69.    Wiórek (ostrze) spiczasty z retuszem Ouchtata.

70.    Wiórek typu Ouchtata.

71. Wiórek z retuszem Ouchtata.

72. Fragment wiórka z retuszem Ouchtata.

VII. Narzędzia z wnęką (wnękami)

73. Duże narzędzia z wnęką (wnękami) lub przewężeniem.

74. Odiupek z wnęką (wnękami).

75. Odiupek zębaty.

76.    Wiór lub wiórek z wnęką (wnękami).

77.    Wiór lub wiórek zębaty.

78.    Piłka.

79.    Narzędzie z wnęką lub zębate, z retuszem ciągłym.

80.    Półtylczak.

81.    Półtylczak z zakolom; podstawy.

IX.    Zbrojniki geometryczne

82.    Segment lub półksiężyc.

83.    TrapezTÓwnoramienny,

84.    Trapez niesymetryczny.

85.    Trapez prostokątny.

86.    Trapez z jedną krawędzią wklęsłą.

87.    Trapez 7. dwoma krawędziami wklęsłymi.

88.    Trapez z krawędzią wypukłą.

89.    Trójkąt równoramienny lub równoboczny.

90.    Trójkąt nierównoboczny.

91.    Trójkąt z jedną krawędzią wklęsłą.

92.    Trójkąt z dwoma krawędziami wklęsłymi.

93.    Trójkąt z krawędzią wypukłą.

94.    Trójkąt nierównoboczny smukły.

95.    Trójkąt nierównoboczny smukły z jednym bokiem krótkim.

96.    Trójkąt nierównoboczny-przekłuwacz.

97.    Trójkąt nierównoboczny smukły z podstawą wklęsłą.

98.    Trójkąt nierównoboczny-przekłuwacz z podstawą wklęsłą.

99.    Trójkąt nierównoboczny smukły z zakoloną podstawą.

100.    Trójkąt nierównoboczny-przekłuwacz z zakoloną podstawą.

X.    Rylcowce

101.    Wiór lub wiórek z trójściennym ostrym wierzchołkiem (rodzaj ostrza z wierzchołkiem formowanym odbiciem rylcowczymi.

102.    Rylcowiec zwykły (podstawowy lub wierzchołkowy).

103.    Rylcowiec Krukowskiego.

XI.    Różne

104.    Łuszczę ń.

105.    Narzędzie (odłupek, wiór lub wiórek) z retuszem.

106.    Zgrzebło.

107.    Ostrze typu Ounan (ostrze liściowate z ostrym trzonkiem).

108.    Ostrze typu Bou-Saada (rodzaj ostrza liściowatego z wklęsłą podstawą).

109.    Wiórek spiczasty z podstawą zaokrągloną.

110.    Ostrze typu Columnata (krótki, szeroki trójkąt lub trapez z podstawą retuszowaną obustronnie).

111.    Wiórek z wierzchołkiem retuszowanym dwustronnie „piece a languette".

112.    Różne.

Podobne prace

Do góry