Ocena brak

Metody badań nad typologią inwentarzy kamiennych dolnego i środkowego paleolitu

Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013

Poza powszechnie znaną metodą opisową studiów nad inwentarzami kamiennymi, począwszy od lat pięćdziesiątych wprowadzono metodę statystyczną analizy inwentarzy kamiennych (F. Bordes. 1950). Metoda ta jest stosowana zarówno w postaci rachunk u wskaźników, tj. oceny częstotliwości występowania jednej wybranej cechy lub wyrobu w danym inwentarzu, jak i pełnej statystycznej analizy danego inwentarza, opartej na liście typów.

W tym drugim wypadku -operując pełną listą typów narzędzi kamiennych, zestawioną przez lf Bordesa dla paleolitu środkowego-dokonujemy oceny częstotliwości występowania poszczególnych typów reprezentowanych w danym zespole (tj. ich procentowego udziału w ogólnej liczbie narzędzi danego zespołu).

Zestawiona na tej podstawie krzywa kumulacyjna lub histogram jest statystycznym obrazem częstotliwości występowania poszczególnych typów narzędzi w danym zespole i tym samym może być porównywana z krzywymi kumulacyjnymi i histogramami innych zespołów. Warunkiem poprawności wniosków jest oczywiście operowanie zespołem zwartym (bez domieszek obcych), odpowiednio licznym.

Poprawność wniosków wyciąganych tą metodą może być sprawdzona za pomocą rachunku prawdopodobieństwa, który umożliwia ocenę prawdopodobieństwa przypadkowego bądź znaczącego charakteru różnic i zbieżności pomiędzy poszczególnymi zespołami (L. Vertes 1963).

Przedstawimy obecnie listę typów narzędzi dolno- i środkowopaleolity-cznych wg F. Bordesa:

1.    Odlupek lewaluaski typowy.

2.    Odłupek lewaluaski atypowy.

3.    Ostrze lewaluaskie.

4.    Ostrze lewaluaskie retuszowane.

5.    Ostrze pseudolewaluaskie.

6.    Ostrze mustierskie jednostronne.

7.    Ostrze mustierskie wydłużone.

8.    Ostrze mustierskie podwójne (limace).

9.    Zgrzebło podłużne proste (prostkowe).

10.    Zgrzebło podłużne wypukłe (łukowate).

11.    Zgrzebło podłużne wklęsłe.

12.    Zgrzebło podwójne zwykłe proste.

13.    Zgrzebło podwójne zwykłe prosto-wklęsłe.

14.    Zgrzebło podwójne zwykłe prosto-wypukłe.

15.    Zgrzebło podwójne zwykłe dwuwklęsłe.

16.    Zgrzebło podwójne zwykłe dwuwypukłe.

17.    Zgrzebło podwójne zwykłe wklęsło-wypukłe.

18.    Zgrzebło zbieżne proste.

19.    Zgrzebło zbieżne wypukłe.

20.    Zgrzebło zbieżne wklęsłe.

21.    Zgrzebła zbieżne innego typu.

22.    Zgrzebło poprzeczne (transwersalne) proste.

23.    Zgrzebło poprzeczne wypukłe.

24.    Zgrzebło poprzeczne wklęsłe.

25.    Zgrzebło retuszowane na stronie dolnej (pozytywowej).

26.    Zgrzebło z retuszem stromym.

27.    Zgrzebło ze ścienioną podstawą.

28.    Zgrzebło dwustronne.

29.    Zgrzebło podwójne z retuszem zwrotnym.

30.    Drapacz.

31.    Drapacz atypowy.

32.    Rylec.

33.    Rylec atypowy.

34.    Przekluwacz.

35.    Przekluwacz atypowy.

36.    Tylczak.

37.    Tylczak atypowy.

38.    Couteau a dos naturcl.

39.    Rakiet (raclette).

40.    Odłupek lub wiór przetrącony.

41.    Ciosak mustierski.

42.    Narzędzie wnękowe.

43.    Narzędzie zębate.

44.    Narzędzie wnękowe zwrotnie retuszowane (pointę burinante alterne).

45.    Odłupek z retusz era na stronie dolnej (pozytywowej).

46-47. Odłupki z retuszami stromymi i zwrotnymi grubymi.

48-49. Odłupki z retuszami stromymi i zwrotnymi drobnymi.

50.    Fragment okazu z retuszem dwustronnym (bifacjalnym).

51.    Ostrze typu Tayac.

52.    Trójkąt z wnęką.

53.    Pseudorylcowiec.

54.    Narzędzie wnękowe na wierzchołku półsurowiaka.

55.    „Hachoir".

56.    „Rabot".

57.    Ostrze trzoneczkowate.

58.    Narzędzie z trzonkami.

59.    Chopper (narzędzie otoczakowe jednostronne).

60.    Chopper atypowy.

61.    Chopping-too! (narzędzie otoczakowe dwustronne).

62.    Różne.

Podobne prace

Do góry