Ocena brak

Metody analizy makrootoczenia

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Z. Pierścionek dzieli metody analizy otoczenia na dwa rodzaje:

1) metody analityczne - cząstkowe polegające na odrębnym badaniu wpływów po­szczególnych czynników,

2) metody syntetyczne - kompleksowe ujęcie i badanie otoczenia jako pełnego zestawu ważnych dla przedsiębiorstwa czynników.

M. Romanowska przytacza inne dwie zasadnicze koncepcje analiz makrooto­czenia. Są to: „koncepcja wielorakich możliwości” - bezscenariuszowa oraz metoda scenariusza. W ramach tego podziału wyróżnia się szczegółowe metody badawcze, do których należy zaliczyć: metody statystyczno - matematyczne (modele tendencji rozwo­jowej, ekstrapolacji trendu, przyczynowo-skutkowe), metody analogii historyczno-geo­graficznej, eksperymentalne, oceny ekspertów, ankietowe, obserwacyjne. Należy zazna­czyć, iż np. otoczenie technologiczne badane jest głównie metodą ocen ekspertów (delficką), polityka gospodarcza i przemysłowa, otoczenie społeczne i polityczne - me­todami scenariuszowymi.

Podobne prace

Do góry