Ocena brak

METODOLOGIA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METODOLOGIA <gr. methodos = bada­nie, sposób + logos = słowo, nauka) ang. methodology; fr. methodologie; nm. Methodenlehre, Methodologie

Nauka o —> metodach; ze względu na to, jakimi metodami interesuje się dana na­uka i ze względu na poziom jej ogólności wyróżnia się:

1. metodologię maksymalnie ogólną (syn.--> prakseologię), która zajmuje się metodami wszelkiego działania;

  1. metodologię ogólną nauk, w której rozważa się metody wspólne wszystkim naukom, a więc metody —> rozumowarua, —> definiowania itd.;

  2. metodologię nauk dedukcyjnych (methodology ofdeductwe sciences) > metalogikę, -> metamatematykę;

  1. metodologię nauk empirycznych (methodology of expermental sciences), tj. korzy­stających z -> metody (2B) indukcyjnej;

  2. metodologię szczegółową nauk — naukę o metodach właściwych poszcze­gólnym naukom, np. fizyce, historii.

Podobne prace

Do góry