Ocena brak

Metodologia

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.08.2011

Charakterystyka

etymologicznie to "nauka o metodach". Obecnie jednak nie obejmuje tylko samych metod (sposobów realizacji zamierzonego działania w sytuacji, gdy osoba działająca ma świadomość jego przydatności), ale także wyniki ich zastosowania. Może dotyczyć samej nauki, lub ogólniej, wszelkiej działalności człowieka (metodologia ogólna). Celem metodologii ogólnej jest optymalizacja metod działania.


Metodologia nauk to przejrzyście określony, niezmienny, niezawodny system reguł i procedur. Zajmuje się analizą poszczególnych typów procedur badawczych (na które składają się uzasadnianie twierdzeń, wnioskowanie, rozwiązywanie zagadnień, stawianie i sprawdzanie hipotez, itd.), aby określić i zdefiniować, na czym one polegają, i czego dotyczą. Metodologia nauk pozwala na ustalenie reguł komunikowania, wnioskowania, a także reguł intersubiektywności (wymiany informacji dotyczących rezultatów obserwacji, niezbędnej ponieważ samo logiczne myślenie nie zapewnia obiektywności. Metodologia nauk jest ściśle powiązana zwłaszcza z filozofią i logiką.Rodzaje


  • metodologia opisowa - koncentruje się na opisie czynności poznawczych i ich wytworów,
  • metodologia normatywna - zestawia normy poprawnego postępowania naukowego - (podział ze względu na sposoby przeprowadzania badań);

  • metodologia apragmatyczna- to badania nad rezultatami czynności naukowych. Wykorzystuje się ją w analizach dedukcyjnych;
  • metodologia pragmatyczna- odnosi się do czynności badawczych, tzw. metodologia badań naukowych. Do jej zadań należy między innymi: wyodrębnienie typów czynności, analiza precyzująca ich istotę, opis procedury naukowej, ustalenie celu badawczego i zasad postępowania przy jego realizacji;

  • metodologia ogólna- analiza czynności lub rezultatów poznawczych wykorzystywanych we wszystkich naukach, w tym wnioskowanie, klasyfikowanie, definiowanie;
  • metodologia szczegółowa - podzielona na metodologie typów nauk, odróżniających się od siebie rodzajem zabiegów poznawczych. Im bardziej szczegółowa, tym różnice są bardziej widoczne;

  • metodologia nauk dedukcyjnych- aby uzasadnić jakieś twierdzenie nie jest konieczne odwoływanie się do spostrzeżeń zmysłowych czy własnych doznań (zwłaszcza matematyka lub logika);
  • metodologia nauk indukcyjnych (empirycznych)- typowo doświadczalne nauki, aby uzasadnić jakieś twierdzenie należy skorzystać z określonych spostrzeżeń (doświadczenia). Typowym przykładem nauk indukcyjnych jest biologia, fizyka, psychologia czy nauki społeczne (w tym ekonomia). Nauki empiryczne wykorzystują w badaniach np. obserwację, pomiar, eksperyment, sprawdzanie hipotez. (Podział ze względu na charakter problemów badawczych, stosowanych metod i prezentowania wyników)

Metodologia nauk obejmuje także metody uczenia się (autodydaktykę) oraz metody nauczania (dydaktykę).''


Autor: Karina Wojewódka
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry