Ocena brak

METODA TRANSCENDENTALNA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METODA TRANSCENDENTALNA (nłc. methodus = sposób postępowania + transcendentalis, od łc. transcendens = przekraczający) ang. transcendental method; fr. methode transcendentale; nm. transzendentale Methode

t. pozn. Najogólniej — metoda uzyski­wania wiedzy niepowątpiewalnej lub uja­wniania warurików koniecznych wiedzy. Ma ona przynajmniej dwie zasadnicze po­stacie: kantowską (metoda krytyczna — wyznaczająca graruce i warunki poznania a priori) i fenomenologiczną (husserlowską; -^ redukcja fenomenologiczna). Dzie­je tej metody można śledzić od czasów R. Descartes'a; stosowana była głównie do rozwiązywania zagadnienia -^ realizmu (1, 2, 3) i ^ idealizmu (I) w sporze o ist­nienie świata realnego, w kwestii jego poznawalności.

Podobne prace

Do góry