Ocena brak

Metoda synektyczna (metoda Gordona)

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Metoda ta stworzona w 1961 r polega na twórczym łączeniu w całość elementów wcześniej rozproszonych , zaliczonych do innych dziedzin, lub związanych z innymi procesami. . Zasadą myślenia synektycznego jest twórcze i niestandardowe podejście do problemu polegające na świadomym i celowym negowaniu powszechnie uznanych zasad, dogmatów i stanów powszechnie uznawanych za normalne, a następnie na scalaniu tych rozbitych elementów w nowe, zupełnie odmienne całości... Uczestnicy takiej sesji najpierw gruntownie zapoznają się z problemem, poznają jego strukturę i związki z otoczeniem, a następnie przestają się nim zajmować. Zwykle dopiero następnego dnia wracają do niego i w ciągu 20-30 minutowej sesji zgłaszają swoje pomysły. Jednak nie ma tu takiej swobody, jak przy burzy mózgów- zgłaszane pomysły sterowane są analogiami i metaforami problemu. Następnie wygenerowane pomysły poddawane są ocenie i analizie.

Podobne prace

Do góry