Ocena brak

Metoda subtraktywna

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

W metodzie subtraktywnej odejmowane są ze światła białego różne części składowe. W wypadku odjęcia wszystkich składowych powstaje czerń.

Podstawowymi barwami w metodzie subtraktywnej są: cyjan, purpura i żółta. Są to tak zwane 2/3 barwy, gdyż reprezentują one dwie trzecie zakresu widzialnego widma. Można je uzyskać albo przez odjęcie od światła białego jednej barwy z podstawowych barw addytywnych (np. za pomocą filtru), albo przez zmieszanie świateł dwóch podstawowych barw addytywnych.

Farby do drukowania wielobarwnego stanowią transparentny materiał, który działa podobnie jak filtr. Jaką zatem otrzyma się barwę po zadrukowaniu białego papieru substancją, która absorbuje barwę niebieską?

 

W tym wypadku z białego światła usunięta zostanie barwa niebieska; barwa zielona i czerwona zostają odbite.

Z tych dwóch barw metodą addytywną powstanie barwa żółta - barwa, jaką widzimy.

Farba drukowa (żółta) odjęła z białego światła (składającego się z barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej) jedną trzecią zakresu promieniowania (niebieskie).

Załóżmy, że dwie transparentne substancje zostały na siebie nadrukowane, np. farby drukowe żółta i cyjan, to wtedy obie substancje filtrują kolejno z białego światła części niebieskie i czerwone. W wyniku tego postrzegamy światło zielone.

Te dwie farby drukowe wspólnie usunęły z białego światła dwie trzecie jego składowych.

Po nadrukowaniu na siebie trzech farb drukowych: cyjanu, purpury i żółtej, padające światło jest w całości absorbowane (brak odbicia światła, widzimy czerń).

 

Podobne prace

Do góry