Ocena brak

METODA PRÓB I BŁĘDÓW

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METODA PRÓB I BŁĘDÓW ang. method oftrial and error; fr. methode des essais et erreurs; nm. Yersuch-Irrtums-Methode

metod. Sposób rozwiązywania jakiegoś problemu teoretycznego albo realizacji ja­kiegoś celu praktycznego polegający na metodycznym powtarzaniu kolejnych za­biegów, o ile okazują się one nie dość skuteczne — aż do osiągnięcia pożądanego wyniku. Niekiedy nazwą tą obejmowana jest też metoda empiryczna, której kolej­nymi etapami są: a) postawienie hipotezy, b) jej sprawdzenie, c) jeśli hipoteza okaże się fałszywa, sformułowanie nowej hipo­tezy, d) jej sprawdzenie, itd.

Podobne prace

Do góry