Ocena brak

Metoda Petrifilm™

Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014

W Polskiej Normie PN-93/A-86036 „Mleko surowe do skupu. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne” zawarta jest uproszczona metoda płytkowa oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów. Standardowa metoda ma ograniczone zastosowanie do badań mleka od większej liczby dostawców, zwłaszcza gdy mleko zawiera dużą liczbę drobnoustrojów.

W związku z tym, że wprowadzenie nowej Polskiej Normy (PN) na mleko surowe do skupu wymusza na zakładach mleczarskich podwyższenie higienicznych parametrów jakościowych skupowanego surowca, powstaje konieczność bądź kupowania drogiego sprzętu elektronicznego, bądź stosowania metod chemicznych umożliwiających liczenie bakterii, a tym samym umożliwiających bardziej dokładną ocenę jego jakości mikrobiologicznej. Metoda Petrifilm jest oficjalnie dopuszczona

i zatwierdzona przez wiele krajów w Europie i na świecie. Niektóre laboratoria stosują ją rutynowo do oznaczania: ogólnej liczby drobnoustrojów, bakterii z grupy coli, drożdży i pleśni, E. coli i chorobotwórczego szczepu E.coli 015 7: H7, w różnych produktach spożywczych. McAllister podkreśla w Biuletynie Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej IDF z 1990 roku wysoką zgodność metody PetrifiimT z innymi referencyjnymi metodami liczenia bakterii w mleku surowym i w produktach mleczarskich.

Dla produkcji mleka surowego o dobrej jakości higienicznej, odpowiadającej klasie Ekstra i klasie I, oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą Petri-film™ wydaje się być metodą alternatywną w stosunku do metody standardowej,

i przy tak znacznym rozdrobnieniu polskiego mleczarstwa jest to metoda z wyboru.

Petrifilm jest to modyfikacja powszechnie stosowanej metody płytkowej Kocha, a modyfikacja polega na tym, że płytka Petryfilm1M jest gotowa do bezpośredniego użycia, co znacznie zmniejsza nakład pracy bieżącej w laboratorium. Płytki są trwałe, zajmują mało miejsca, można je przechowywać przez długi okres. Płytka Petryfilm7 składa się z papierowej podstawy o wymiarach 10 x 7,5 cm, podzielonej na kwadraty o boku równym 1 cm, co znacznie ułatwia późniejsze liczenie kolonii bakteryjnych. Podstawa płytki pokryta jest warstwą polietylenu, na której naniesiona jest „na trwale” selekcyjna pożywka hodowlana. Podstawa przykryta jest przezroczystą folią polipropylenową zawierającą warstwę czynnika żelującego oraz wskaźnika barwnego, tj. chlorku trójfenylotetrazolowego (TTC). Dodatek barwnika powoduje, że kolonie bakteryjne barwią się na kolor różowoczerwony, co znacznie ułatwia liczenie kolonii. Po umieszczeniu płytki na poziomej powierzchni stołu laboratoryjnego nanosi się na podstawę 1 cm' badanej próbki mleka bądź też jej rozcieńczenia. Naniesioną próbkę przykrywa się przezroczystą folią polipropylenową. Rozprowadzenie próbki na pożywce uzyskuje się przez nacisk na folię specjalnym krążkiem o powierzchni 20 cm“, tzw. dyfuzorem. Płytki inkubuie się w temperaturze 32-35°C przez 48 godzin. Dokładność metody Petryfilm M jest bardzo wysoka, a korelacja w porównaniu z metodą standardową wynosi r = 0,9964.

Pracochłonność metody Petryfilm™ jest dwukrotnie mniejsza aniżeli metody standardowej, przy zbliżonym koszcie wykonania analiz. Pfylki Petryfilm™ są produkowane zgodnie z normą ISO 9002, co zapewnia standaryzację wykonania analizy.

 

Podobne prace

Do góry