Ocena brak

Metoda kalendarzowa

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Okresowa wstrzemięźliwość płciowa polega na wstrzymaniu się od współżycia płciowego w tym okresie cyklu miesiączkowego, kiedy występuje jajeczkowanie (owulacja).

Metoda kalendarzowa daje ńje najwyższą pewność antykoncepcyjną, ale ponieważ w Polsce jest dość powszechnie stosowana z różnym powodzeniem* warto ją pokrótce omówić.

Powszechnie przyjęto, że cykl miesiączkowy u dojrzałej kobiety liczymy od pierwszego dnia miesiączkifldo pierwszego dnia miesiączki następnej. Inaczej mówiąc, pierwszy dzień miesiączki jest to pierwszy dzień cyklu. Przeciętnie cykl miesiączkowy wynosi 26—30 dni (średnp28 dni): Kobieta chcąc stosować rozumną |f naturalną regulację urodzeń, planować ciążę lub jej zapobiegać,* spowinna stale notować odstępy między miesiączkami. W ten sposób po przynajmniej półrocznej obserwacji będzie znała swój cykl i czas jego trwania. Mniej więcej w połowie cyklu miesiączkowego występuje jajeczkowanie — uwolnienie z jajn ika komórki'jajowej*zdolnej do zapłodi nienia. Proces ten jest wynikiem działania hormonów jajnikowych 11 hormonów wydzielanych przez układ podwzgórzowo-przysadkowy.

W latach 1928—1930 badacze K. Ogino i H. Knaus na podstawie wnikliwych badań doszli do wniosku, że kobieta może być zapłodniona tylko w okresie kilku dni cyklu miesiączkowego, tj|$w okresie owulacji. Przyjmujemy, że- jajeczko żyje przeciętnie 12—48 godzin i w tym okresieifest zdolne do zapłodnienia. Natomiast plemniki w drogach rodnych 'kobiety utrzymują tę zdolność przez 48—72 godziny. U zdrowej kobiety z regularnym cyklem miesiączkowym owulacja występuje w środku cyklu, a więc między 124*16 dniem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę okres przeżycie jaja i plemników oraz czas występowania jajeczkowania i dla pewności dodamy 2 dni przed spodziewaną owulacją i 2 dni po owulacji, to okres płodny stanowią dnie cyklu )10—16.

Na tej zasadzie oparto różnego rodzaju kalendarze małżeńskie

■ metodę zapobiegania Ogino-Knausa.

Metoda ta jest przydatna dla kobiet regularnie miesiączkujących i jak już wspomniano, do zastosowania po kilkumiesięcznej obserwacji przez kobietę i notowaniu długości cyklu. Należy jednak pamiętać, że długość cyklów miesiączkowych może się znacznie zmienić po porodzie, po poronieniu, wskutek choroby, podróży, zmiany klimatu, przeżyć, silnych stresów itp. Wtedy również termin jajecz-kowania ulega przesunięciu’’! obliczenia zawodzą.

 

Podobne prace

Do góry