Ocena brak

METODA APOFATYCZNA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METODA APOFATYCZNA <gr. methodos = badanie, sposób + apophatikós = prze­czący, negatywny)

teol. W odróżnieniu od samej —> teologii apofatycznej (2) oznacza ona jedyrue ogól­ny kierunek dążenia ludzkiego umysłu do transcendencji poprzez kolejne negatywne twierdzenia o Bogu. Trudno jest zdefinio­wać wyraźnie jej status epistemologiczny, zwłaszcza że pierwotnie oznaczała raczej intelektualny akt abstrakcji aniżeli akt ne­gacji. Teorię tej metody w jej postaci zarod­kowej można odnaleźć już u Platona, a w postaci bardziej usystematyzowanej — w teologii neoplatońskiej, następnie w teo­logii chrześcijańskiej. Współcześnie ślady metody apofatycznej odnaleźć można m. in. w logicznym pozytywizmie L. Wittgensteina, a także w filozofii K. Jaspersa.

Podobne prace

Do góry