Ocena brak

METODA AFERETYCZNA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METODA AFERETYCZNA <gr. methodos = badanie, sposób -i- aphairesis = abstrakcja)

teol. Synonimiczna, pierwotna nazwa —> metody apofatycznej (używana do IV w. po Chr.), określająca wspinanie się ludz­kiego umysłu ku transcendencji poprzez kolejne twierdzenia o Bogu, uzyskiwane nie tyle — jak w metodzie apofatycznej — dzięki aktom negacji (określania, kim Bóg nie jest), ile raczej dzięki intelektualnym aktom —> abstrakcji (1-IBc).

Podobne prace

Do góry