Ocena brak

METEMPSYCHOZA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METEMPSYCHOZA <gr. metempsychosis> = przejście duszy z jednego ciała do drugiego) łc. metempsychosis; ang. metempsychosis; fr. metempsyc{h)ose; nm. Metempsychose, Seelenwanderung

Wędrówka duszy, jej przenoszenie się z jednego ciała do drugiego. Według dok­tryn głoszących metempsychozę (a tym samym niezgodnych z wiarą chrześcijań­ską) jedna i ta sama dusza może ożywiać kolejno różne ciała, bądź to ludzkie, bądź zwierzęce lub roślinne. Ku metempsychozie skłaniali się w swych poglądach lub przyjmowali ją wprost m. in.: Pitagoras, Empedokles, Platon, Bazylides, G. E. Les­sing, J. G. Von Herder, R. Steiner, W. Luto­sławski. Bliskoznacznikami metempsychozy są —> transmigracja i -^ reinkarnacja.

Podobne prace

Do góry