Ocena brak

METASYSTEM

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METASYSTEM <gr. meta = poza + systema = całość złożona z różnych części) ang. metasystem; fr. metasysteme

  1. metod. Rozważania dotyczące jakie­goś -^ systemu dedukcyjnego przeprowa­dzane w —> metajęzyku.

  2. Inaczej: nadsystem > system obej­mujący pewną liczbę systemów; pojęcia te należą do -^ ogólnej teorii systemów.

Podobne prace

Do góry