Ocena brak

METAPROBLEMATYKA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METAPROBLEMATYKA <gr. meta = po­za + prohlematikós = niepewny, problema­tyczny) fr. la metaproblematique

U G. Marcela (w związku z przeciw­stawieniem: —> tajemnica /!/ > problem /2/): to wszystko, co nie daje się sproblematyzować, tzn. ująć na sposób zewnę­trznych w stosunku do podtruotu i obojęt­nych mu przedmiotów poznawczych, doty­czących sfery —^ posiadania (2).

Do góry