Ocena brak

Metale ciężkie

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013

M. nieżelazne o ciężarze właściwympowyżej 4,5 g/cm3, takie jak nikiel,rtęć, kadm, ołów, miedź, cyna, cynk i in. Wochr. środ. nazywa się często ich związki. Gdywystępują w większych stężeniach, są toksyczne.Do źródeł sprzyjających wzrostowi koncentracji m.c. w roślinach należą:

1) emisjeprzemysłowe z hut, elektrociepłowni, cementownii silników spalinowych;

2) komposty ześmieci miejskich i osadów ściekowych, osadówrzecznych i jeziornych;

3) pestycydy zawierającejako komponenty niektóre metale (Cu, Mn, Zn, As, Hg).

Dla zdrowia ludzi uważasię, że największe potencjalne zagrożeniestanowią ołów i kadm. U roślin toksycznedziałanie m.c. ujawnia się w postaci chloroz inekroz części nadziemnych, prowadząc częstodo ich obumarcia. Rośliny takie zawierają podwyższone ilości jednego lub kilku m. zpowodu nadmiernego pobrania z gleby, bądźosadzania pyłów na ich częściach nadziemnych.

Wg zdolności gromadzenia m.c. w jadalnych częściach rośliny podzielono na cztery grupy:

1) o dużej zdolności gromadzenia: sałata,szpinak, marchew;

2) o średniej: burak,rzodkiewka;

3) o małej: kapusta głowiasta,kukurydza, seler, owoce jagodowe;

4) o bardzomałej: groch, fasola, pomidor, papryka,owoce pestkowe.

Nagromadzenie m.c. w materialeroślinnym wykorzystywanym na paszędla zwierząt lub pokarm dla ludzi może byćprzyczyną wielu schorzeń i zatruć.

Podobne prace

Do góry