Ocena brak

Metafora organizacji

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011

Charakterystyka--

Teorie i wyjaśnienia dotyczące organizacji opierają się najczęściej na metaforach. To upraszcza problemy i prowadzi do postrzegania organizacji w charakterystyczny, jednak mocno ograniczony sposób. Także nadużywanie metafor prowadzi do ich ograniczonego rozumienia. Dzięki metaforom możemy zrozumieć jedne doświadczenie za pomocą innego. Stosowanie metafor skłania do wyszukiwania podobieństw między przedmiotem badanym i przedmiotem odniesienia.


Metafora maszyny

Metafora ta dominowała w XIX i na początku XX wieku. Organizacja przedstawiona jest jako maszyna zaprojektowana i zbudowana przez kierownictwo w celu efektywnego osiągania wcześniej określonych celów. W tej metaforze menedżer jest inżynierem projektującym, budującym i kierującym organizacyjną maszyną. Do jego zadań należy przede wszystkim nadzorowanie skuteczności i zwiększanie wydajności pracy organizacji.

Problemem współczesnego zarządzania jest mechanistyczny sposób myślenia tkwiący w bieżących koncepcjach organizacji.


Metafora organizmu

Do powstania tej metafory przyczyniły się wyobrażenia związane z ewolucją biologiczną. Zgodnie z tą metaforą organizacja, podobnie do żywych organizmów, zależy od otoczenia i spełnia niezbędne funkcje niezbędne do przetrwania. Uwaga koncentruje się na otoczeniu i stosunkami z nim. Ponadto podkreśla fakt, że różne organizacje (analogicznie do organizmów żywych) muszą sprostać innym wymaganiom i reagować w odpowiedni sposób. Metafora organizmu wyklucza istnienie jednolitego sposobu organizowania, ponieważ każdy organizm jest inny i ma różne potrzeby. Menedżer jest niezależną częścią systemu, który posiada zdolność adaptacji do zmieniających się warunków.


Metafora kultury

Organizacja pokazana jest tu z perspektywy symboliczno-interpretującej. Metafora kultury podkreśla zwyczaje, tradycje, opowieści i mity. To potwierdza ich przynależność do bytów uwarunkowanych społecznie. Menedżer pragnie być symbolem organizacji i przekazicielem tradycji.


Metafora mózgu

Uwaga koncentruje się tutaj na znaczeniu przetwarzania informacji, uczenia się i inteligencji. Uwydatniają się tu zasady samoorganizacji niezbędne dla projektowania organizacji.


Metafora kolażu

Organizacja ukazana z perspektywy postmodernistycznej jest kolażem fragmentów wiedzy i zrozumienia w celu stworzenia nowej perspektywy odnoszącej się do przeszłości. Menadżer jest teoretykiem-artystą.


Metafora "psychicznego więzienia"

Metafora dostarcza wielu spostrzeżeń na temat psychodynamicznych i ideologicznych aspektów organizacji. Pracownicy organizacji wpadają w pułapkę swoich myśli, idei i przekonań.


Metafora polityczna

Uwaga koncentruje się tu na układach interesów, konfliktach i grze sił. Organizacje analizowane są jako systemy zarządzania wykorzystujące różne zasady polityczne.


Metafora narzędzia dominacji

Jest to przedłużenie metafory politycznej. Uwaga koncentruje się na potencjalnie eksploratorskich aspektach organizacji. Ta metafora pozwala pokazać w jaki sposób organizacje wykorzystują pracowników, społeczności i gospodarkę światową.


Organizacja jako przepływ i informacja


Bibliografia

Podobne prace

Do góry