Ocena brak

METAFIZYCZNY PUNKT WIDZENIA: BYT JAKO BYT

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Podstawową sprawą we właściwym uprawianiu i zrozumieniu metafizyki jest odpowiednie ujęcie sensu metafizycznego pojęcia bytu. Jest to pojęcie transcendentalne, analogiczne (analogią proporcjonalności właściwej). Odnosi się ono - wzięte dystrybutywnie - do każdego bytu jako czegoś istniejącego, jako określonej (tak czy inaczej ukształtowanej, uformowanej) treści, która (w ten czy inny sposób) istnieje. Do uformowania metafizycznego pojęcia bytu prowadzi operacja zwana (na zasadzie: pars pro toto) separacją.

Do góry