Ocena brak

MĘSTWO

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

MĘSTWO gr. andreia; łc. fortitudo; ang. courage; fr. courage; nm. Tapferkeit

et. Cnota kardynalna, której zadaniem jest przezwyciężanie przeszkód w dąże­niu do dobra i w zwalczaniu zła, a polega­jąca na opanowaniu zarówno strachu, jak i nieroztropnego zuchwalstwa. Do cnót związanych z męstwem zalicza się m. in. cierpliwość, wytrwałość (podtrzymywanie wysiłku wobec długotrwałego braku upragnionego dobra, przeciwieństwo znie­chęcenia) oraz wielkoduszność. Wadami przeciwnymi męstwu są tchórzostwo i zu­chwałość.

Podobne prace

Do góry