Ocena brak

MESSERSCHMITT ME 163 KOMET - samolot

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Prace nad skonstruowaniem nie­mieckiego rakietowego samolotu myśliwskiego rozpoczął w 1936 r. dr Alexander Lippisch. Instytut Ba­dawczy Szybownictwa (DFS) w Darmstadt opracował udaną kon­strukcję bezogonowego samolotu rakietowego DFS 194. W styczniu 1939 r. Lippisch przeniósł się wraz z zespołem 12 konstruktorów do za­kładów Messerschmitta w Augsbur-gu, aby połączyć wysiłki swoje i Helmutha Waltera, konstruującego silnik rakietowy na paliwo płynne.

W czasie pierwszego próbnego lotu latem 1941 r. w *Peenemunde sa­molot rakietowy pilotowany przez Heiniego Dittmara osiągnął pręd­kość 550 km/h. W czasie kolejnej próby 2 października 1941 r. samo­lot Lippischa-Waltera, zwolniony na wysokości 3960 m z holu przez Me 110, ustanowił światowy rekord prędkości: 1003,9 km/h. Pierwsze se­ryjnie produkowane Me 163B-la tra­fiły do jednostek bojowych w maju 1944 r. Pilotowanie tych samolotów było trudne i niebezpieczne.

Dwu­składnikowe paliwo rakietowe gro­ziło wybuchem w czasie tankowania i startu. W samolocie wznoszącym się nad pas startowy pilot musiał odrzucić dwukołowe podwozie w odpowiednim momencie: gdy zrobił to zbyt wcześnie, wózek odbijał się od ziemi i mógł uderzyć w samolot, gdy zwlekał zbyt dłu­go - maszyna obciążona podwo­ziem wpadała w niebezpieczne tur­bulencje. Po udanym starcie silnik rakietowy wynosił samolot na wy­sokość ok. 9150 m, co wyczerpywa­ło zapas paliwa, pilot prowadził da­lej samolot lotem szybowcowym. Zbliżając się do nieprzyjacielskiej formacji, pilot musiał zachować prędkość ok. 920 km/h, chroniącą go przed myśliwcami eskorty, ale do wykonania ataku na bombowce le­cące ok. 540 km/h wolniej pozosta­wały zaledwie 2,5-3 sekundy.

Lądo­wanie było niebezpieczne, gdyż sa­molot osiadał na lotnisku na metalowej płozie z dużą prędkością i pilot nie miał żadnej możliwości naprawienia błędu, jeżeli popełnił taki zniżając się nad pas. Pierwsza walka z samolotami ame­rykańskimi odbyła się 28 lipca 1944 r. w pobliżu Merseburga. Pro-ducję Me 163B-1 zakończono w lu­tym 1945 r., zanim udało się usu­nąć wszystkie usterki i udoskonalić konstrukcję. Łącznie wyproduko­wano ok. 360 samolotów tego typu, które nie odegrały żadnej roli w walkach powietrznych nad Niemcami. Inne wersje Me 163C i Me 163D wyprodukowano w liczbie kilku próbnych egzem­plarzy.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Me 163 B- la)

silnik rakietowy Walter 109-509A2 o ciągu 16,67 kN

rozpiętość 9,32 m

długość 5,69 m

maks. masa startowa 4110 kg

maks. prędkość 960 km/h

zasięg 100 km 

2 działa MK 108 kal. 30 mm

Podobne prace

Do góry