Ocena brak

MESSERSCHMITT BF109 - samolot

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Niemiecki samolot myśliwski, je­den z najlepszych w II wojnie świa­towej; zaprojektował go w końcu 1933 r. prof. Willy Messerschmitt i jego współpracownicy: Robert Lusser, Walther Rethel, Richard i Hubert Bauerowie w zakładach Bayerische Flugzeugwerke. Para­metry techniczne, jakim miał odpo­wiadać nowy samolot, określiło Ministerstwo Lotnictwa, zdecydowane zastąpić myśliwce Arado Ar 68 i Heinkel He 51. Do konkursu przy­stąpiły też zakłady Arado, Focke--Wulfa i Heinkla. Próby prototy­pów Messerschmitta w maju i paź­dzierniku 1935 r. wykazały ich wy­ższość nad konkurentami i zakłady Bayerische Flugzeugwerke otrzy­mały zamówienie rządowe. Pierw­sze samoloty produkowane seryjnie od lutego 1937 r. oznaczono jako Bf109B-1 i skierowano je do Jagd-geschwader 132 „Richthofen". Myśliwce Bf I09B, C i E walczyły w składzie Legionu Condor w hi­szpańskiej wojnie domowej.

Do­świadczenia z frontu pozwoliły wprowadzić kolejne udoskonale­nia, w wyniku których powstały wersje D z silnikiem Daimler Benz DB 600 i £ z silnikiem DB 600Aa o mocy 1100 KM. W 1939 r. wy­produkowano 1540 samolotów w wersj i E-1 z silnikiem DB 601 A-1 umożliwiającym rozwinięcie pręd­kości 570 km/h na wysokości 5000 m, a później 1868 w wersji E-3 i te samoloty były przede wszystkim używane przez niemiec­kie lotnictwo myśliwskie w bitwie nad Francją i bitwie o *Anglię w połowie 1940 r. W styczniu 1941 r. rozpoczęły służbę Bf 109F, w których zastosowano silnik o większej mocy (1200 KM) oraz ulepszono sylwetkę aerodynamicz­ną (m.in. przez zaokrąglenie koń­cówek skrzydeł i chowanie tylnego kółka). Następny wariant Bf 109G powstał wczesną wiosną 1942 r. i te samoloty były najlicz­niej produkowane ze wszystkich wersji.

W 1943 r. zakłady Messer­schmitta przystąpiły do pracy nad zbudowaniem samolotu zdolnego do wykonywania zadań na dużej wysokości; Bf 109H z powiększoną powierzchnią płatów i silnikiem Daimler Benz 601 E-l (ze sprężarką GM-1) mógł rozwinąć prędkość 750 km/h na wysokości 10 100 m i osiągnąć pułap 14 600 m. Pomimo tak dobrych wyników zarzucono produkcję tego typu, gdyż próby w jednostkach bojo­wych na przełomie 1943 i 1944 r. wykazały niebezpieczne drgania statecznika w czasie walki.

W listo­padzie 1944 r. uruchomiono seryjną produkcję Bf 109K-2 i K-4 z silni­kami Daimler Benz DB 605D i DB 605 ASCM lub DCM, zdol­nymi rozwinąć moc 2000 KM w czasie startu i 1800 KM na wy­sokości 5000 m. Samoloty te otrzymały kabinę ciśnieniową i potężne uzbrojenie składające się z jednego działa kal. 30 mm i dwóch działek kal. 15 mm. Rozpoczęły służbę na początku stycznia 1945 r., ale nie­wiele z nich użyto w walkach. Samo­loty ostatniej wersji produkcyjnej K-14 wyposażono w silniki DB 605L (osią­gające moc 1750 KM w locie na wy­sokości 9500 m); mogły one rozwi­nąć prędkość 727 km/h na wysoko­ści 11 400 m. W latach 1939-45 wyprodukowano 30 573 samoloty Bf 109 wszystkich typów.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Bf 109G-6)

silnik Daimler Benz DB 605A, AS lub D o mocy 1475-2000 KM

rozpiętość  9,92 m

długość  9,02

maks. masa startowa   3150 - 3678 kg

maks. prędkość  630 km/h

zasięg   560 km 

1 działo MK  108 kal.30 mm

2 najcięższe karabiny maszynowe MG 131 kal.13 mm

2 działa MG  151 kal.20mm lub 2 działa MK108 kal.30 mm lub 2 wyrzutnie rakiet WG 21 lub bomby o wadze do 250 kg

Podobne prace

Do góry