Ocena brak

MENTALIZM

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MENTALIZM (nłc. mentalis = umysło­wy) ang. mentalism; fr. mentalisme

  1. metaf. Pogląd, według którego jedno­stkowy umysł i jego subiektywne stany stanowią jedyną rzeczywistość. Terminem tym określa się zwłaszcza idealizm subie­ktywny G. Berkeleya i G. W. Leibniza, rza­dziej — idealizm logiczny G. W. F. Hegla.

  2. psych. Termin stosowany przez behawiorystów w odniesieniu do koncepcji opierających się na danych —> introspekcji.

Podobne prace

Do góry