Ocena brak

MENTALIZACJA

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MENTALIZACJA (nłc. mentalis = umy­słowy) fr. mentalisation

psych. Termin wprowadzony przez E. Claparede'a na określenie procesu obejmowa­nia jakiejś czynności, początkowo samo­rzutnej i odruchowej, kontrolą świadomo­ści; także na określenie wyniku takiego pro­cesu.

Do góry