Ocena brak

Menopauza

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Menopauza oznacza ostatnią miesiączkę w życiu kobiety, a występuje przeciętnie w 49 roku życia (45—57). Okres przekwitania (klima-kterium) oznacza okres 6 lat poprzedzających menopauzę (przedme-nopauzalny) i 6 lat po menopauzie (pomenopauzainy). W 6 lat po okresie menopauzalnym następuje okres starczy (senium).

Okres przekwitania występuje na skutek obniżenia funkcji jajników (ryc. 1). Najpierw nie wytwarza się ciałko żółte, cykle stają się bezowulacyjne, a następnie obniża się produkcja estrogenów przez jajniki. Występują objawy zanikowe w obrębie całego narządu rod^ nego. W okresie tym mogą występować dużego stopnia zaburzenia w miesiączkowaniu. Uważa się, że brak miesiączki przez 6 miesięcy jest wystarczający do rozpoznania menopauzy. Im później występuje pierwsza miesiączka, tym szybciej pojawia się menopauza. Im lepsza jest opieka lekarska, brak chorób, niedoborów białka i witamin i bardziej higieniczny, regularny i dobry ogólny stan zdrowia, tym później następuje menopauza. Przyśpieszenie menopauzy występuje przy pewnych skłonnościach konstytucjonalnych, a szczególnie przy nadwadze i schorzeniach przewlekłych.

Działalność sterydowa jajników zależy od funkcji ośrodków w podwzgórzu, gdzie czynny jest ośrodek toniczny, który jest regulowany przez hormony jajnikowe na zasadzie negatywnego sprzężenia 

zwrotnego. Drugi sposób oddziaływania odbywa się przez ośrodek cykliczny znajdujący się w podwzgórzu, tzw. zegar biologiczny, działający na zasadzie pozytywnego sprzężenia zwrotnego. To pozytywne sprzężenie zwrotne następuje również pod wpływem estrogenów i gestagenów.

Często już od 41 roku życia obniża się w organizmie poziom estrogenów, a podwyższa się poziom gonadotropin (hormony produkowane przez przysadkę).

Generatywna funkcja jajnika jest uzależniona od funkcji gonadotropin w odpowiedniej proporcji (FSH i LH) na dojrzałe pęcherzyki. Wegetatywne sprzężenie zwrotne fonicznego ośrodka zachowane jest jeszcze przez wiele lat po menopauzie (do 65 roku życia). Zachowana jest również zdolność ośrodka cyklicznego. Toteż wiele kobiet w okresie pomenopauzalnym do późnego wieku produkuje w różnym stopniu estrogeny.

Źródłem estrogenów jest jajnik lub nadnercze. W okresie starzenia się następuje prawdopodobnie zaburzenie regulacji reprodukcji w podwzgórzu. Podwyższa się próg hamowania i jajnik odpowiada kompensacyjnym wzmożeniem sekrecji gruczołów płciowych. Dopóki kompensacja ta trwa, zapewnia ona skuteczny wpływ na regulator podwzgórzowy i rytm homeostatu reprodukcyjnego zostaje zachowany. W wyniku nieprzerwanego podwyższania się progu następuje rozerwanie mechanizmu sprzężenia zwrotnego i rytmiczna praca homeostatu ulega zaburzeniu. Następuje nieodwracalne rozregulowanie całego układu z utratą rytmu całości środowiska wewnętrznego.

Przekwitanie i starość można podzielić na III etapy:

Okres i ma charakter hipo- lub alutealny (premenopauza, czynnościowe zaburzenie cyklu, niepłodność).

Okres II jest hipoestrogenny (postmenopauza, zaburzenia autonomiczne, psychiczne, organiczne i metaboliczne).

Okres III jest hipohormonalny (senium).

Okres przekwitania dotyczy zmienionej biosyntezy'} metabolizmu hormonów płciowych oraz zachowania hormonów tropowych przedniego płata przysadki.

Objawy kliniczne. Najważniejszym objawem osłabienia czynności jajnika jest zaburzenie miesiączkowania. Miesiączki mogą być nieregularne, cykle przedłużają się, występować może krwawienie mię-dzymiesiączkowe, krwawienia mogą być skąpe lub bardzo obfite. Częste i obfite krwawienia mogą doprowadzić do niedokrwistości. Nieregularne krwawienia i zbyt obfite należy różnicować z innymi chorobami narządu rodnego.

Wczesnymi, ogólnymi objawami hormonalnego deficytu będą uderzenia gorąca, poty — zwłaszcza nocne. Późne objawy, występujące na skutek zaburzenia metabolizmu, to: przybytek wagi ciała, nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, schorzenia stawowe i zrzeszotnienie kości.

Niespecyficzne albo psychosocjokulturowe objawy determinowane są przez Wpływy środowiskowe i właściwości osobnicze (depresja, drażliwość, bezkrytyczność, oziębłość, bóle głowy, zaburzenia myślenia itp.) Popęd płciowy ulega wyraźnym zmianom, najczęściej osłabieniu.

 

Podobne prace

Do góry