Ocena brak

MEDYTACJA

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MEDYTACJA (łc. <meditatio> = rozmyśla­nie, rozważanie) ang. meditation; fr. meditation; nm. Meditation

Rozmyślanie, którego przedmiotem są przeważnie ogólne zagadnienia metafizy­czne, etyczne, estetyczne, a także religijne. Te ostatnie w większym lub mniejszym stopniu zbliżać się mogą do przeżyć mistycznych, niemniej medytacja nie utożsa­mia się z -^ kontemplacją ze względu na swą aktywność intelektualną oraz na wła­ściwe sobie cele poznawcze.

Podobne prace

Do góry