Ocena brak

Mediacja w prawie rodzinnym

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

Mediacja:

Jest to sposób rozwiązywania konfliktów (sporów), bezstronny mediator katalizuje rozwiązanie konfliktu, występują strony sporu (ofiara i sprawca), proces, który ma doprowadzić do ugody, mediacja jest dobrowolna, jej termin określony jest co do miesiąca, wyznaczony jest również konkretny mediator.

Mediator: bezstronny, katalizator, zobowiązany tajemnicą, osoba kompetentna i wykwalifikowana (wyznaczona lub wybrana), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ma prawo do wynagrodzenia.

Cel: ochrona rodziny, porozumienie, ekonomia czasowa i procesowa.

Podobne prace

Do góry